РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

  • К. Г. Отченаш Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
  • Ф. А. Зінченко Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
  • С. О. Прісняк Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: інвестиційний фонд, взаємний фонд, інвестиційна компанія масова приватизація, приватизаційні папери, емісія інвестиційних сертифікатів, ринок цінних паперів.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі інституційних інвесторів (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) як складової інфраструктури масової приватизації в Україні у 90-х роках минулого сторіччя. Встановлено, що інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній (відкритого та закритого типу) створювались, в першу чергу,  як специфічний інститут та механізм для акумулювання приватизаційних майнових сертифікатів громадян України, що було необхідним для реалізації тієї моделі масової приватизації, яка була запроваджена в Україні.  Проаналізовано основні етапи  формування цієї групи фінансових посередників, а також специфіку їх діяльності, пов’язану з обмеженістю функцій щодо управління портфелями цінних паперів, придбаними в обмін на приватизаційні майнові сертифікати, позитивні та негативні аспекти їх діяльності. Досліджено питання, пов’язані з держаним регулюванням процесу створення інвестиційних фондів та компаній у різні періоди, а також  припинення їх діяльності у постприватизаційний  період та основні проблеми, які виникали при ліквідації інвестиційних фондів чи їх реорганізації.   

Опубліковано
2022-11-25