ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОПТОВО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Д. М. Трачова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Т. В. Давидюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • О. М. Демчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: бухгалтерський облік, діджиталізація бізнес-процесів, програмне забезпечення.

Анотація

Сучасний рівень діджиталізації бізнес-процесів вимагає від підприємства розробки концепції оптимального поєднання з метою найефективнішого використання сукупності програмних продуктів для ведення бізнесу. Складність самого процесу вбачається у комплексності та різнобічності поставленого завдання що ускладнює процес обгрунтованого вибору. Учасники процесу зазвичай мають однобічну уяву про вимоги та умови застосування таких програмних продуктів (технічної та економічної складової). В статті узагальнено структуру цих знань за допомогою експертів, побудовано їх формальний опис, та на основі отриманих результатів створено прототип продукційної системи. Далі отримані правила продукційної системи були імплементовані в безпосередньо вимоги до програмного продукту, якіможуть бути використані в практиці постановки технічого завдання при розробці системи комплексної діджиталізації бізнес-процесів (на прикладі підприємств оптавої торгівлі).

Опубліковано
2022-11-25