ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТ-КУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • В. Хахула Білоцерківський національний аграрний університет
  • Б. Хахула Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: інформаційно-консультаційна система, сільськогосподарське підприємство, інформація, інформаційний центр, інформаційно-аналітична систему моніторингу агропромислового комплексу України

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування системи інформаційно-консалтингових послуг інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що функціонування продовольчого ринку з використанням інформаційно-консультаційної системи є одним із пріоритетних напрямів, оскільки сприяє скороченню тривалості циклу обслуговування, що підвищує реакцію на мінливі умови зовнішнього середовища; сприяє стабілізації відносин із постачальниками; скорочує кількість втрачених продажів шляхом раціонального розміщення й підтримки необхідного рівня товарних запасів, а також знижує трансакційні витрати на всіх етапах руху товару. Розвиток інформаційно-консультаційних груп на рівні регіонів необхідно забезпечити через напрями: формування інформаційної інфраструктури товаропровідної мережі; прогнозування впровадження нових технологій у процесі руху товару; розробка законодавчої та нормативної бази, що стимулює учасників інформаційної ланцюга до більш раціонального використання своїх ресурсів, оптимізації логістичних процесів; опрацювання рекомендацій щодо оптимальних схем руху товару в регіоні та за його межами; розробка методичних рекомендацій та створення в системі товарних ринків інформаційно-аналітичних структур, що спеціалізуються на інформаційній та консультаційній підтримці на ринку продовольства.

Опубліковано
2022-11-25