ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

  • Н. Д. Островська Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
  • Б. В. Луговий Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: туризм, зелений туризм, місцевий економічний розвиток, мале підприємництво, сільські території, інструменти активізації.

Анотація

У статті актуалізовано проблематику розвитку зеленого туризму в Україні, особливо в частині стимулювання поступу малого підприємництва на сільських територіях, що важливо у сенсі подолання їх депресивності, а також ефективізації місцевого економічного розвитку. Також показано, що розвиток зеленого туризму може стати інструментом активізації транскордонної співпраці України, зокрема з такими сусідами по Карпатському регіону, як Польща та Румунія. Ідентифіковано та охарактеризовано чинники, які перешкоджають розвитку зеленого туризму в Україні, причому в двох аспектах: класичні, які були типові для цього виду діяльності до війни, та які актуалізувалися під час повномасштабних воєнних дій. Визначено й охарактеризовано напрями і засоби державної політики реалізації потенціалу розвитку зеленого туризму в Україні. Обґрунтовано систему елементів ресурсного забезпечення функціонування та розвитку суб’єктів зеленого туризму України.

Опубліковано
2023-03-29