ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

  • Н. В. Трусова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. В. Гривківська Національний університет харчових технологій
  • Л. О. Болтянська Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: підприємництво, сільські території, активні бізнес-процеси, ресурсне забезпечення, підприємницька активність, підприємницький сектор аграрної економіки.

Анотація

В статті розглянуто детермінанти розвитку підприємництва на сільських територіях України. Обґрунтовано комплекс заходів, що охоплюють активні процеси забезпечення стабільного рівня підприємницької активності суб’єктів сільських територій. Визначено напрями відтворення організаційно-економічних механізму розвитку підприємництва на сільських територіях, який характеризує економічну, соціальну компоненту зростання підприємницького бізнесу, охоплює процеси забезпечення стабільного рівня підприємницької активності суб’єктів. Визначено системо-утворюючі цінності суб’єктів підприємництва в інтегрованій формації активних бізнес-процесів.

Опубліковано
2022-11-25