ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ЯК СОЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Л. В. Єременко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. І. Ісакова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: психологія професійного здоров'я, гігієна праці, занурення в роботу, професійне здоров'я, ставлення до здоров'я

Анотація

Анотація. У статті зосереджено увагу на найбільш значущих теоріях та концепціях психології професійного здоров'я. Узагальнено важливі концепції професійного здоров'я і наявні, щільно пов'язані з цією сферою, теорії. Зокрема, детальніше висвітлюється поняття «занурення в роботу». Наші наукові пошуки охопили як вітчизняні концепції і терміни, так і дослідження зарубіжних авторів.
У роботі наведено наявні в науковій літературі визначення професійного здоров'я. Логічним продовженням у статті є розгляд теорій зарубіжних авторів у контексті психології професійного здоров'я: концепція психологічного капіталу (PsyCap); концепція занурення в роботу A. Bakker (яка вважається деякими авторами як синонім професійного здоров'я, а також як протилежність концепції професійного вигоряння); концепція холістичного здоров'я (holistic health) (М. Фрідман, Р. Розенман), яка визначає професійне здоров'я як складову інтегративного здоров'я.
Дослідження цієї проблеми еволюціонують і представляють як практичну, так і теоретичну значимість для психології професійного здоров'я. На сучасному етапі ми бачимо звернення до позитивного розуміння психології здоров'я і все більш широке звернення до вивчення його додатних феноменів, а також питань профілактики і збереження

Посилання

1. Пономаренко В. О. Екстремальність і проблема ставлення до професійної діяльності у професійній життєдіяльності. Світ психології. 2006. №. 4. С. 38–46.
2. Березовська Р. А. Психологія професійного здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку. Психологічні дослідження. 2012. Т. 5, №. 26. С. 12.
3. Lynn R. Dysgenics: Genetic deterioration in modern populations. Westport, CT: Praeger, 1996. VOL. 1 (4). P. 182.
4. Фролова Ю. Г. Біопсихосоціальна модель як концептуальна основа психології здоров’я. Філософія і социальні науки. 2008. № 4. С. 60–65.
5. Bakker A.B., Bal P.M. Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2010 b. Vol. 83. P. 189-206.
6. Kahn W. A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal.1990. Vol. 33 (4). P. 692–724.
7. Rothbard N. P. Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. Administrative science quarterly. 2001. Vol. 46 (4). P. 655–684.
8. Schaufeli W.B, Bakker A.B. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of organizational Behavior. 2004. Vol. 25, Is. 3. P. 293-315.
9. Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. MBI: Maslach burnout inventory. Sunnyvale (CA): CPP, Incorporated. 1996. P. 82
10. Никіфоров Г. С., Августова Л.І. Психологія професійного здоров’я . Психологічне забезпечення професійної діяльності: теорія і практика : монографія. Львів, 2010. 416 с.
11. Csikszentmihalyi M. Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper, 1990. 368 p.
12. Bakker A.B., Leiter M.P. Work engagement: a handbook of essential theory and research. Psychology press. 2010а. 237 p.
13. Bakker A. B., Demerouti E. Towards a model of work engagement. Career development international. 2008. Vol. 13 (3). P. 209–223.
14. Maccey W.H. & Schneider B. The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology. 2008. Vol.1. No. 3. P. 30.
15. Khellevig Y. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies. 2002. Vol. 3(1).P. 71–92.
16. Єременко Л. В. Фактори задоволеності працею і мотивації професійної діяльності. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 1. С. 146-149.
17. Ріфф К. Моделі залучення персоналу. Інноваційна економіка. 2014. № 5. С. 192-195.
18. Saks W., Cropanzano C., Mitchell K., Delbridge R., Shantz A., Soane E. What is engagement? Employee Engagement in Theory and Practice. London: Routledge. 2013. Ch. 1. P. 96-114.
Опубліковано
2023-06-20