МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

  • В. В. Нехай Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • С. О. Волкова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: конкурентоспроможність, маркетинг, машинобудування, ринкові відносини, трейдер, управління.

Анотація

Анотація. Стаття торкається питань впровадження та організації маркетингу підприємствами машинобудування. Метою статті є узагальнення наукових доробок та досвіду впровадження та організації маркетингу на машинобудівних підприємствах для розв’язання пріоритетних завдань удосконалення управління підприємствами та розвитку економіки України.
Набуло подальшого розвитку обгрунтування доцільності використання інноваційного підходу до розв'язання проблем запровадження маркетингу.

Посилання

1. Войтюк В., Демко А., Демко С. Технічний сервіс як засіб розв’язання проблем надійності сільськогосподарської теніки. Техніка АПК. 2004. № 6. С. 37-39
2. Акимова І.М., Перерва П. Г. Промисловий маркетинг. Київ: Знання, 2001. 294 с.
3. Аграрне інформаційне агентство. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-2015-majze-vdvici-skorotila-eksport-silgosptehniki (дата звернення 19.02.2023)..
4. Котлер Ф. Основи маркетингу / пер. з англ. В.Б. Боброва. Київ, 2016. 704 с.
5. Viktoriia Nekhai, Iryna Kolokolchykova, Svitlana Rozumenko, Tetiana Nikitina. Anti-crisis Management of Socio-economic Systems Development in the Global Competitive Environment. Review of Economics and Finance. 2022. Vol. 20. P. 363-377
6. Douglas, Susan P. & Craig, C.Samuel. Clobal Marketing Strategy, New York: McGraw-Hill, 2015. 454 р.
7. Нехай В. В. Метод «маневру» у стратегічному управлінні та створенні ринкових переваг підприємств на ринку засобів виробництва. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2022. Вип. 1(80). С. 169-176.
8. Нехай Вікторія. Планування збуту продукції виробничого призначення за умови нульового та негативного попиту. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 року). Бережани: ФОП Однорог Т. В., 2022. С. 104-107
9. Нехай В. В. Стратегічні напрямки розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування України. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 – 15 квітня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 509-513
10. Viktoriia Nekhai, Svetlana Nesterenko, Оksana Marchenko, Svetlana Suprunenko, Tеtіana Khrystova. Restorative and productive methods of environmental management in the implementation of environmental policy. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39 (71). P. 871-883.
Опубліковано
2023-06-20