ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

  • Д. М. Морозов Національний університет «Запорізька політехніка»
  • С. В. Домашенко Національний університет «Запорізька політехніка»
  • О. В. Гнєздовський Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: інтернет-маркетинг, інтернет-інструменти, розвиток інтернет-маркетингу, блог, цифрова мережа, інформаційно-комунікаційні технології, таргетована реклама.

Анотація

Анотація – стаття присвячена вивченню інструментів інтернет-маркетингу та їх впливу на маркетингову діяльність компанії. Розглянуто переваги та недоліки використання нових інструментів інтернет-маркетингу для компаній. Наведено матрицю еволюції інтернет-маркетингу, яка відображає послідовні зміни у взаємодії людини з електронним світом. Сформовано позицію щодо інтернет-маркетингу в малому бізнесі.

Посилання

1. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital: monograph. 2016. 208 p.
2. Ryan Deiss, Russ Henneberry. Digital Marketing For Dummies. 2nd ed. 2020. 368 p.
3. Пономаренко В. А., Шевченко О. І. Еволюція інструментів інтернет-маркетингу: від SEO до соціальних мереж. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Інформатика, управління та обчислювальна техніка”. 2019. № 78. С. 25–32.
4. Шевченко А. В. Дослідження ефективності інтернет-маркетингу в умовах зміни інструментів та технологій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2020. № 9. С. 87–92.
5. Онопрієнко І. Інтернет-маркетинг: електронна комерція, інтернет-реклама та PR : монографія. Київ : Центр учб. літ., 2016. 248 с.
6. Євтушенко Т. О. Інтернет-маркетинг як інструмент залучення клієнтів в сучасному бізнесі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2020. № 3. С. 77–85.
7. Кравченко І. М. Інтернет-маркетинг в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2021. № 1. С. 108–116.
8. Федоренко В. Інтернет-маркетинг. Збільшення продажів та збуту через Інтернет. Київ : Комора, 2021.
9. Monnappa A. The History and Evolution of Digital Marketing. Simplilearn.com. URL: https://www.simplilearn.com/history-and-evolution-of-digital-marketing-article (date of access 25.04.2023).
10. Basimakopoulou M., Tzavaras P. A Literature Review on Digital Marketing: The Evolution of a Revolution. Academia.edu - Share research. URL: https://www.academia.edu/91575007/A (date of access 25.04.2023).
Опубліковано
2023-06-20