КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ УКРАЇНИ

  • А. В. Савіцький Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, виробничий потенціал, економічний потенціал, економічне зростання, експорт, інновації, концептуальні основи

Анотація

Анотація. У статті актуалізовано важливість розвитку оборонно-промислового комплексу в економіці України, здійснено аналіз динаміки обсягів продуктивності та обґрунтовано особливості формування виробничого і економічного потенціалів з виокремленням достатнього, помірного та низького рівнів. Проаналізовано і охарактеризовано міжнародні аспекти експортних позицій підприємств оборонно-промислового комплексу, тенденції розвитку та сучасне місце в доцільності форми налагодження світогосподарських зв’язків. Виділено ключові елементи Проєкту Плану відновлення України та важливість впровадження інновацій. Розроблено концептуальні основи розвитку виробничого потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу в економічному зростанні України.

Посилання

1. Гонак І. М. Дослідження особливостей економічного суперництва на світових ринках зброї: світ і Україна. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 27. С. 246–255. URL: http://188.190.43.194:7980/jspui/bitstream/123456789/2450/1/PB-27-246-255.pdf (дата звернення 15.11.2022).
2. Гусєв Ю. Як Оборонна промисловість може стати драйвером післявоєнної економіки України. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/30/690957/ (дата звернення 15.11.2022).
3. Кулицький С. Сучасний етап розвитку оборонно-промислового комплексу і виробництва продукції подвійного призначення в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 5. С. 54–69. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/ukr5.pdf (дата звернення 15.11.2022).
4. Слободяник C. П. Український оборонно-промисловий комплекс у системі міжнародних економічних зв’язків. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2014. № 38. С. 95–101. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/7253 (дата звернення 03.02.2023).
5. Mardones Cristian Economic effects of isolating Russia from international trade due to its ‘special military operation’ in Ukraine. European Planning Studies. URL:: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2022.2079074 (дата звернення 03.02.2023).
6. Orhan Ebru. The Effects of the Russia – Ukraine War on Global Trade. Journal of International Trade, Logistics and Law. 2002. Vol. 8. No 1. P. 141–146. URL: http://jital.org/index.php/jital/article/view/277/pdf_150 (дата звернення 03.02.2023).
7. Zanfei Antonello How exogenous is war? The links between economic, military, trade and industrial policies in the upsurge of Russia-Ukraine conflict. Journal of Industrial and Business Economics. 2022. № 49. Р. 759–760. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-022-00234-0 (дата звернення 03.02.2023).
8. Топ ОПК – 2021: Щорічний рейтинг підприємств ОПК України. URL: https:// www.ukrmilitary.com/2021/05/top-vpk.html (дата звернення 15.11.2022).
9. Скільки зброї і кому продавала Україна під час війни та до її початку. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/infografika/suspilstvo/skilky-zbroyi-komu-prodavala-ukrayina-vijny-ta-yiyi-pochatku (дата звернення 15.11.2022).
10. Surge in arms imports to Europe, while US dominance of the global arms trade increases. URL: https://www.sipri.org/media/press-release/2023/surge-arms-imports-europe-while-us-dominance-global-arms-trade-increases (дата звернення 14.03.2023).
11. Market share of the leading exporters of major weapons between 2017 and 2021, by country URL: https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leadings-exporters-of-conventional-weapons/ (дата звернення 16.12.2022).
12. План Проєкту відновлення України: Матеріали робочої групи «Розвиток військово-промислового комплексу» / Національна рада з відновлення України та наслідків війни. 2022. 57 с. URL: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini (дата звернення 15.11.2022).
13. Наукова та інноваційна діяльність України / Державна служба статистики України. Київ: 2021. 214 с. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.11.2022).
Опубліковано
2023-06-20