КІБЕРЗАХИСТ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • Н. В. Трусова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • І. О. Чкан Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: економіка, цифровізація, кіберризики, банківська система, кіберзахист, кібербезпека.

Анотація

Анотація. В статті актуалізовано проблеми кібератак на банківську систему України, пов’язані зі зламом електронної системи та виманювання коштів. Наведено розмежування поняття безпеки банківського сектору за рівнем і характером дій. Обґрунтовано, що швидкість цифрової трансформації в банківському секторі спричинює появу нових ризиків, особливо кібернетичних. Акцентовано, що урядом приймається нормативна законодавча база з врахуванням вимог ЄС з питання кіберзахисту банківської системи на основі якого забезпечується національна безпека країни.

Посилання

1. Цифрові технології у банках в умовах війни: кейс IBOX BANK та міжнародний досвід (31 серпня 2022). URL: https://ua.news/ua/money/tsyfrovye-tehnologyy-v-bankah-v-uslovyyah-vojny-kejs-ibox-bank-y-mezhdunarodnyj-opyt (дата звернення 30.01.2023)
2. Абрамова А. С. Система ризиків діяльності комерційних банків в умовах цифровізації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 4(28). С. 186-193.
3. Barr, M.S., Harris, A., Menand, L., & Xu, W. Building the Payment System of the Future: How Central Banks Can Improve Payments to Enhance Financial Inclusion. Center on Finance, Law & Policy. 2020. Р. 1-28. URL: https://financelawpolicy.umich.edu/sites/cflp/files/2021-07/cbotf-paper-3-future-payment-systems.pdf (дата звернення 06.01.2023).
4. Трофіменко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Задерейко О. В. Кібербезпека України: аналіз сучасного стану. Захист інформації. 2019. Т. 21, № 3. С. 150-157.
5. Forcadell F. J., Aracil E., & Úbeda, F. The Impact of Corporate Sustainability and Digitalization on International Banks’ Performance. Global Policy. 2020. № 11 (S1). Р. 18-27. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12761
6. Regulatory complexity and the quest for robust regulation: Reports of the Advisory Scientific Committee. URL: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/esrb.asc190604_8_regulatorycomplexityquestrobustregulation~e63a7136c7.en.pdf (дата звернення 03.01.2023)
7. Кондрацька Н. М., Любовська М. М. Фінансово-економічна безпека банківських установ: загрози та шляхи їх подолання. Вісник НУВГП. Серія «Економіка». 2019. № 4(88). С. 51-63.
8. Bahuguna, A., Bisht, R.K., & Pande, J. Country-level cybersecurity posture assessment: Study and analysis of practices. Information Security Journal. 2020. № 29 (5). Р. 250-266.
9. Eisenbach, T.M., Kovner, A., & Lee, M.J. Cyber risk and the U.S. financial system: A pre-mortem analysis. Journal of Financial Economics. 2022. № 145(3). Р. 802-826. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.10.007.
10. ISO/IEC 27001 and related standards Information security management. URL: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html (дата звернення 02.01.2023)
11. International Society of Automation. ISA/IEC 62443 standard. URL: https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/search (дата звернення 02.01.2023)
12. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 04.01.2023).
13. Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України та внесення змін до Положення про визначення об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України: постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 178. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_12082022_178 (дата звернення 12.02.2023)
Опубліковано
2023-06-20