СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДОМІНАНТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

  • Н. В. Трусова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Н. В. Кукіна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: соціально-економічна домінанта розвитку, підприємництво, сільські території, бізнес, ресурси, сектор підприємництва, потенціал підприємництва.

Анотація

Анотація. В статті розглянуто соціально-економічна домінанта розвитку підприємництва на сільських територіях. Обґрунтовано базовий функціонал сектору підприємництва на сільських територіях. Доведено, що економічна домінанта підприємницької діяльності на сільських територіях є платформою зміни структури сільської економіки, свободи економічного вибору, розширення принад сільських територій. Соціальна домінанта передбачає стримування міграційних процесів, розвиток соціального капіталу, реалізацію потенціалу підприємця. Обґрунтовано зростання впливу соціально-економічної домінанти на активність зміни вектору сільської економіки. Це дозволяє розширити нові форми господарювання, створити умови для розвитку альтернативних видів економічної діяльності та сприяти підвищенню якості життя сільського населення.

Посилання

1. Ареф'єва О. В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентоспроможність. Київ: Вид-во: Європейський університет, 2009. 258 с.
2. Біленко В. О. Моніторинг та оцінка ефективності бізнес-процесів громади. Міжнародний інноваційний журнал. Технології в економіці. 2018. № 5(17). С. 22-29.
3. Бриль М. В. Формування локальної ідентичності через згуртованість сільської громади. Право та державне управління. 2018. № 1(30). С. 153-158.
4. Будник О. М. Кооперативний маркетинг як основа сучасного розвитку аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 27(1). С. 24-28.
5. Гончаренко І. В., Мороз Т. О. Теоретичні засади формування механізму забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету: Економічні науки. 2013. № 1(1). С. 136–141.
6. Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://regulation.gov.ua/catalogue/indexes (дата звернення 01.03.2023).
7. Жерибор Л. Л., Судак Г. В. Програмування соціально-економічного розвитку сільських територій. Вісник ЖНАЕУ. Сер. Економічні науки. 2011. № 2 (29), т. 2. С. 33–41.
8. Руснак А. В. Функції, завдання, чинники функціонування та сталого розвитку сільських територій. URL: http: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/244.pdf (дата звернення 04.03.2023).
9. Саблук П. Т. Розвиток села – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
10. Чуприна Л. В., Юзовицька С. А. Світовий досвід розвитку малого підприємництва та його використання в Україні. Ринкова інфраструктура. 2019. № 32. С. 264-269.
11. Шевченко І. В., Скриль О. О., Захарченко Я. Р., Самойленко Ю. М. Моделі оперативного моніторингу бізнес-процесів у бізнес-одиницях. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. № 6(2). С. 86-93.
12. Ярова Ю. М. Підприємницький потенціал сільських територій та фактори його реалізації в сучасних умовах України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 3.С. 64-71.
13. Fidelman G. I. Business Processes and Organization Change. Quality management methods. 2002.
№ 1. Р. 14-18.
14. Harrington H. J. Business process improvement: the breakthrough strategy for total quality, productivity and competitiveness. New York: McGraw-Hill, 1991. 178 р.
15. Hazuda S. M. Development of rural areas: the experience of the EU. Economics of agro-industrial complex. 2008. № 7. Р. 23-28.
16. Skydan O., Sudak G. Development of entrepreneurship in rural areas: strategic milestones. International scientific journal «Рrogress». 2018. № 7–8. Р. 33–36.
Опубліковано
2023-06-20