ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: туристична галузь, міжнародне співробітництво, геоекономіка, міжнародних туристичний ринок, туристичні потоки, туристичні продукти.

Анотація

Анотація. У статті визначено ключові критерії для функціонального поєднання між макро-регіональними та локально регіональними системами, які об’єднують велику кількість виробників туристичних
послуг. Ці системи можуть об’єднатися в єдину економічну модель, відновити активність туристичної галузі під час кризових умов розвитку та сприяти потенціалу міжнародного співробітництва України в геоекономічному просторі. З використанням системного підходу підкреслено, що геоекономічний простір туристичної галузі є
суспільно ге ографічною системою. Ця система, відповідно до законів трансформації, перетворює кілька якісних змін, формуючи потенціал міжнародного співробітництва держави в глобальній ієрархії. Це забезпечує якісні зміни території через мобілізацію значних ресурсів. Пр оаналізовано темпи падіння ринку міжнародного туризму та
динаміка міжнародних туристичних потоків в макрорегіональних системах Європи, Америки, Азії, Африки та Австралії. Визначено темпи зростання (падіння) потенціалу міжнародного співробітництва макро-регіональних систем з розвинутою та слаборозвинутою геоекономікою туристичної галузі. Проведено кластиризацію туристичних макрорегіональних систем Європи та локально регіональних систем України за індикаторами інтегрального індексу міжнародного співробітництва .

Опубліковано
2023-10-10