ДЕФІНІЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: фінансові ресурси, класифікація, суб’єкт господарювання, грошові ресурси, кошти.

Анотація

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності поняття фінансові ресурси суб’єктів господарювання та їх класифікація. Узагальнено наукові підходи економічної сутності фінансові ресурси визначенні аспекти змісту та сутності цього поняття які необхідно враховувати при його дефініції. Розглянуто класифікацію фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та визначенні подальші напрями досліджень цього питання, виходячи з таких критеріїв як достатність, галузева приналежність, умови господарювання та ефективність використання.

Опубліковано
2023-10-10