РОЛЬ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ У ФІНАНСУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ СЬОГОДЕННЯ

  • Н. М. Бабко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • І. О. Сєвідова Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: бюджет, бюджетні видатки, бюджетна політика, соціально-економічний розвиток, економічне зростання, соціальний захист.

Анотація

Анотація. У статті розглядається поняття та сутність бюджетних видатків, їх значення і роль в соціально-економічному розвитку країни. Робиться акцент на особливостях бюджетних видатків у період воєнного стану країни. Аналізуються основні напрями витрат державного бюджету, зокрема інвестиційні видатки, видатки на соціальний захист, освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру. Підкреслюється важливість ефективного управління бюджетними ресурсами, забезпечення транспарентності та відповідності видатків стратегічним цілям розвитку.

Опубліковано
2023-10-10