ЦИФРОВІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Ключові слова: цифровізація, облік, звітність, оподаткування, цифрова економіка, обробка даних, хмарні технології.

Анотація

Анотація. В статті розглянуто необхідність цифровізації системи обліку, звітності та оподаткування, та її вплив на покращення ефективності та точності цих процесів. Що дозволить швидше і ефективніше збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги даних, і допомагає уникнути помилок та зменшити час, потрібний для виконання рутинних завдань.
Проведено аналіз основних концепцій щодо визначення впливу на якість системи обліку, звітності та оподаткування в умовах цифрової економіки, визначених дослідниками.

Опубліковано
2023-10-10