ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

  • В. В. Нехай Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1184-6776
Ключові слова: ефективність, маркетинг, менеджмент, організація, підприємство, функція.

Анотація

Анотація. Метою статті є узагальнення досвіду впровадження та функціонального наповнення маркетингової діяльності на підприємствах для розв’язання пріоритетних завдань удосконалення управління підприємствами та розвитку економіки України. Новизна полягає в пошуку шляхів вдосконалення маркетингу в управлінні підприємством. Наведено конкретні кількісні показники, за динамікою яких можна оцінювати повноту функціонального забезпечення маркетингу, проаналізовано залежності показників діяльності підприємства.

Опубліковано
2023-10-10