ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ДРАЙВЕР МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • Н. В. Трусова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: державна фінансова інклюзія, пенсійна система, пенсійне забезпечення, пенсійні виплати, соціальні потреби населення, фінансові ресурси.

Анотація

Анотація. В статті розглянуто державна фінансова інклюзія як драйверу модернізації пенсійної системи України. Сформовано системний підхід до регламентації державної фінансової інклюзії, що забезпечує оптимальну модель фінансування пенсійних виплат та соціальних потреб населення непрацездатного віку, враховуючи модернізовану ієрархію структури пенсійної системи та ефективність її дії при розподілі бюджетних ресурсів. Обґрунтовано, що фінансова інклюзія в системному аналізі державної пенсійної системи є платформою загальної теорії систем, включає в себе низку взаємопов’язаних складових відкритої фінансової система з позиції розподілу бюджетних ресурсів на соціальні потреби населення. Доведено, що системний підходів до використання методологічної парадигми фінансової інклюзії в пенсійній системі акцентує увагу на різних аспектах процесу бюджетного фінансування та відображає концептуальну платформу розвитку пенсійного забезпечення. Представлено моделі пенсійних систем та методика Світового банку за рівнями пенсійного забезпечення. Наведено напрями фінансової інклюзії в пенсійній системі держави в контексті «держава – бізнес – суспільство» та схема оптимізації державне фінансування соціальних програм пенсійної системи.

Опубліковано
2023-10-10