ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИНЦИПІВ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА

Ключові слова: головний виконавчий директор (CEO), лідерство, управління персоналом, емоційний інтелект, комунікаційні навички, корпоративна культура, організаційний дизайн.

Анотація

Анотація. Досліджено різноманітні методи та ключові принципи, що лежать в основі успішного керівництва, заснованого на принципах ефективного лідерства та максимального залучення персоналу компанії. Визначено принципи формування ефективного лідерства, включаючи аспекти комунікації, прийняття рішень, мотивації та розвитку команди Проведено системний аналіз та ідентифікацію факторів, які сприяють формуванню ефективного лідера, а також їх взаємозв’язок та вплив на результативність організації в цілому. Доведено, що безперервного навчання та застосування набутих знань активно сприяють вдосконаленню та адаптації лідерських підходів до сучасних умов управління.

Опубліковано
2023-11-30