РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВИРІШЕННІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: бухгалтерський облік, стратегічні завдання діяльності, процес вирішення стратегічних завдань, інформаційне забезпечення, параметри вирішення стратегічних завдань, фінансова звітність, бенефіціари.

Анотація

Анотація. Метою статті є визначення основних аспектів використання інформації, що формується у системі бухгалтерського обліку, для вирішення стратегічних завдань діяльності підприємств. За результатами дослідження, викладеними у публікації, набули подальшого методичні підходи застосування даних бухгалтерського обліку для інформаційного забезпечення процесу вирішення стратегічних завдань діяльності підприємства. Встановлено, що облікова інформація використовується при визначенні параметрів виконання стратегічних завдань (мета, предмет, критерії, заходи, час) як в цілому для відповідних процесів, так і для їх етапів та елементів. Отримані результати дослідження сприятимуть оптимізації заходів бухгалтерського обліку в контексті інформаційного забезпечення та оцінювання виконання стратегічних завдань.

Опубліковано
2023-11-30