МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Н. В. Почерніна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6109-6099
Ключові слова: міжнародна інтеграція, регіональний аналіз, економічний район, індекс схильності до інтеграції, економічна політика, цілі мезо- та макрорівня.

Анотація

Анотація. Проаналізовано динаміку індексу схильності регіонів України до міжнародної інтеграції за період 2016-2021 рр. Складено матрицю інтеграційної активності регіонів та економічних районів, на основі якої виявлено регіональні диспаритети. Конкретизовано цілі політики стимулювання міжнародної інтеграції на рівні окремого регіону та країни в цілому.

Опубліковано
2023-11-30