ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СИМБІОЗ ДОМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Н. В. Трусова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-9773-4534
  • В. М. Козак Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0009-0006-0722-0198
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові ресурси, джерела фінансування, загрози, суб’єкти агропродо-вольчого ринку, фінансовий стан, рівновага фінансового циклу.

Анотація

Анотація. В статті визначено функціональний симбіоз домінуючих критеріїв макро- та локально-регіональних систем, що забезпечують фінансову безпеку суб’єктів агропродовольчого ринку України в єдиній моделі відновлення їх фінансової активності та в кризових умовах стимулюють до формування міжтериторі-ального співробітництва в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано математичний інструментарій оціню-вання фінансової безпеки суб’єктів агропродовольчого ринку в середовищі макро- та локально-регіональних систем, із врахуванням симбіозу домінуючих факторів, що впливають на їх стійкість розвитку. Обґрунтовано доцільність здійснення унормування індикаторів із врахуванням їх порогових значень, вагових коефіцієнтів при розрахунку інтегрального рівня стабільного стану фінансової безпеки суб’єктів агропродовольчого ринку.

Опубліковано
2023-11-30