НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЇХ ОЦІНКА ТА ОБЛІК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • А. А. Костякова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5026-0087
Ключові слова: аграрний сектор, війна, прямі та непрямі втрати (збитки), облік, незвичайні (нетипові) витрати, фінансова звітність.

Анотація

Анотація. У статті з наукової точки зору розглядається проблематика визнання шкоди та відшкодування збитків (втрат), завданих Україні у зв’язку з збройною агресією РФ, їх оцінкою, визнанням в обліку та відображенням в фінансовій звітності суб’єктів аграрного сектору. На підставі деталізованого наукового аналізу вітчизняного законодавства та методичного забезпечення було досліджено визначення сутності значень «прямі» та «непрямі» втрати (витрати, збитки, шкода), їх взаємозалежність та недоцільність визнання в обліку у складі звичайної діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування категорії «незвичайні (нетипові) витрати» в умовах воєнного стану, застосовуючи міжнародний досвід. Зауважено на дотриманні принципів суттєвості та достовірності відображення інформації в примітках фінансової звітності в складі незвичайних витрат, їх характером виникнення та величини.

Опубліковано
2023-11-30