ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  • Л. О. Болтянська Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6314-4429
  • В. М. Тебенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0459-2555
Ключові слова: нвестиційно-інноваційний потенціал, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, капітальні інвестиції, рівень інвестиційних вкладень в розрахунку на одну особу населення, інвестиційна активність.

Анотація

Анотація. Надана оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України та Південного регіону. Обґрунтовані важливі аспекти зміцнення інвестиційно-інноваційного потенціалу країни, розкриті важелі даного потенціалу на макро- та мікрорівнях. Визначені основні складові інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства, зокрема наявні ресурси, можливості, здатність залучати інвестиції та стратегічне управління, що ґрунтується на аналізі потенціалу використання ресурсів. Обґрунтовані фактори, що мають вплив на прийняття стратегічних рішень щодо ведення інвестиційної та інноваційної діяльності на підприємстві. Здійснена оцінка динаміки обсягу капітальних інвестицій в Україні та Південному регіоні, проаналізована частка освоєння інвестиційних ресурсів підприємствами регіону. За результатами надані обґрунтовані висновки та встановлені чинники, що мають вплив на інвестиційну активність суб’єктів господарювання.

Опубліковано
2023-11-30