УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • В. М. Тебенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0459-2555
  • Л. О. Болтянська Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6314-4429
  • О. І. Лисак Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6744-1471
Ключові слова: ризик, небезпека, загрози, конкурентоспроможність, управління, ймовірність, контроль, оцінка, невизначеність.

Анотація

Анотація. У статті розглядається вплив ризикових чинників на конкурентоздатність підприємств. Подано визначення ризику та основні його види, які можуть впливати на діяльність підприємства. Ана-лізуються особливості сучасних ризиків. Розглядається питання соціальної відповідальності підпри-ємств. Надається інформація про механізми управління ризиками, а також визначаються основні спо-соби та прийоми впливу на ризик.

Опубліковано
2023-11-30