ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

  • О. О. Соболевська Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-5044-4406
Ключові слова: мисливські господарства, еколого-економічні інструменти, доходи та витрати, системний підхід, індикативні показники, інтегральний еколого-економічний ефект

Анотація

Обґрунтовано, що успіх досягнення еколого-економічного розвитку мисливського господарства в Україні залежить від багатьох важелів та регуляторів, які імплементують системний підхід до формування доходів та витрат. Розроблено концептуальну модель системного підходу до удосконалення фундаментальних еколого-економічних інструментів формування доходів та витрат мисливських господарств. Доведено, що система відновлення екологічної стійкості природного капіталу на засадах еколого-економічних інструментів має якісні властивості індивідуальної форми прояву.

Опубліковано
2024-05-03