БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ВИКЛИКИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетні відносини, фінансова система, боргове навантаження, дефіцит бюджету, фандрейзингові ініціативи, міжнародні партнери, фінансова допомога

Анотація

В статті досліджуються трансформація бюджетної політики в кризовому (воєнному) періоді та виклики повоєнної відбудови фінансової системи України. Обґрунтовано, що воєнний стан в Україні призвів до значних кількісних і структурних змін у фінансовій системі держави, зокрема, прискорив зміни в обсязі та в структурі доходів і видатків, пришвидшив зростання обсягу бюджетного дефіциту та стрімкого нарощування державного боргу, а також гальмування розвитку територіальних громад. Скорочення податкових надходжень від деяких видів податків в Україні призвело до зменшення доходів місцевих громад. Доведено доцільність застосування альтернатив та способів залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів та інвесторів у постраждалі від воєнних дій економічно слабкі регіони України, а саме: часткове та тимчасове звільнення інвесторів від податків (наприклад від податку на нерухомість і податку на землю, частково від податку на прибуток). Представлена стратегічна концепція відновлення фінансової системи держави та бюджетних відносин в Україні в кризовий (воєнний) та повоєнний період.

Посилання

Bui, T., Primerova, O. (2018). Tax stimulation of small business development in Ukraine. Efficient economy, 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6533

Bui, T. G., Primeryova, O. K. (2023). The budget system of Ukraine: the impact of the war and the challenges of post-war reconstruction. Scientific notes of NaUKMA. Series. Economic sciences, 8(1), 17–24.

Vasilyeva, T. A. (2017). Principles of budget policy implementation in the crisis period of economic development. Economic effects, 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6628

Galuzynska, A. S., Ryabushka, L. B. (2012). Peculiarities of budget policy implementation in the system of state regulation of social and economic development. Innovative economy: All-Ukrainian scientific and industrial journal, 2(28), 50–56.

Gaponenko, S. O. (2011). Transformation of the financial and budgetary system of Ukraine as a component of sustainable socio-economic development. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series "Economy", 5(4), 92–97.

Demyanishin, V. (2011). Budget policy of the state: conceptual principles, effectiveness, development of strategy and tactics. Herald of TNEU, 2, 7–20.

State Statistics Service of Ukraine. (2023). URL: https://ukrstat.gov.ua

Prosperous society, competitive economy, efficient state: Program of economic reforms for 2010-2014. Committee on Economic Reforms under the President of Ukraine. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf

Pasichnyi, Yu.V. (2005). Budget potential of economic growth in Ukraine: monograph. Donetsk: Yugo-Vostok LTD LLC.

Maksyuta, A. A. (2013). Budget policy of social and economic development of the country. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 1, 265–272.

Ministry of Finance of Ukraine. (2022). URL: https://www.mof.gov.ua/uk/

National Bank of Ukraine. Macroeconomic indicators. (2023). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#4

Poddubny, I. (2023). How community budgets changed during the war. Economic truth, 11. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/7/693539/

Spitzgluz, S.O. (2013). The influence of financial risks on the stability of the budget. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 37, 379–390.

Bui, Т., Kovalchuk, О. (2020). Financial decentralization and fiscal imbalance of local budgets in Ukraine. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 5(1), 21–26.

Gross, N. T. (1990). Israeli Economic Policies, 1948-1951: Problems of Evaluation. The Journal of Economic History, 50(1), 67–83.

Lu, H., Facer, R. L.II. (2004). Budget Change in Georgia counties Examining Patterns and Practices. The American Review of Public Administration, 34(1), 67–93.

Otsubo, S.T. (2007). Post-war development of the Japanese Economy. URL: https://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/Postwar_Development_of_the_Japanese%20Economy(Otsubo_NagoyaU).pdf

Skrzypek, S. J. (1956). The principles of the budgetary system in Poland. The Polish Review, № 1(1), 30–55.

Stolper, W. F., Roskamp, K. W. (1979). Planning a Free Economy: Germany 1945-1960. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 135(3), 374–404.

United24. (2023). URL: https://u24.gov.ua

Буй Т., Прімєрова О. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6533

Буй Т. Г., Прімєрова О. К. Бюджетна система Eкраїни: вплив війни та виклики повоєнної відбудови. Наукові записки НаУКМА. Серія. Економічні науки. 2023. № 8(1). С. 17–24.

Васильєва Т. А. Принципи реалізації бюджетної політики у кризовий період розвитку економіки. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6628

Галузинська А. С., Рябушка Л. Б. Особливості реалізації бюджетної політики в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. № 2(28). С. 50–56.

Гапоненко С. О. Трансформація фінансово-бюджетної системи України як складової сталого соціально-економічного розвитку. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2011. № 5(4). С. 92–97.

Дем’янишин В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики. Вісник ТНЕУ. 2011. Вип. 2. С. 7–20.

Державна служба статистики України. (2023).URL: https://ukrstat.gov.ua

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010-2014 рp. Комітет з економічних реформ при Президентові України. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf

Пасічний Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток ЛТД», 2005. 642 с.

Максюта А. А. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку країни. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 1. С. 265–272.

Міністерство фінансів України. 2022. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/

Національний банк України. Макроекономічні показники. 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#4

Піддубний І. Як змінилися бюджети громад під час війни. Економічна правда. 2023. №11. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/7/693539/

Шпіцглуз С. О. Вплив фінансових ризиків на стабільність бюджету. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2013. № 37. С. 379–390.

Bui Т., Kovalchuk О. Financial decentralization and fiscal imbalance of local budgets in Ukraine. Scientific Papers NaUKMA. Economics. 2020. № 5(1). С. 21–26.

Gross N. T. Israeli Economic Policies, 1948-1951: Problems of Evaluation. The Journal of Economic History. 1990. № 50(1). С. 67-83.

Lu H., Facer R. L. II. Budget Change in Georgia counties Examining Patterns and Practices. The American Review of Public Administration. 2004. № 34(1). С. 67–93.

Otsubo S. T. Post-war development of the Japanese Economy. 2007. URL: https://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/Postwar_Development_of_the_Japanese%20Economy(Otsubo_NagoyaU).pdf

Skrzypek S. J. The principles of the budgetary system in Poland. The Polish Review. 1956. № 1(1). С. 30–55. URL: https://www.jstor.org/stable/25776027

Stolper W. F., Roskamp, K. W. Planning a Free Economy: Germany 1945-1960. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1979. Vol. 135(3). pp. 374–404.

United24. (2023). URL: https://u24.gov.ua

Опубліковано
2024-05-03