ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВОДОРІЗНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ УЩІЛЬНЮВАЧА ПЛУНЖЕРА ГІДРОМУЛЬТИПЛІКАТОРА ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ

  • А. В. Погребняк Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Р. О. Пархоменко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: гідромультиплікатор, ущільнення, тиск, плунжер, продукти

Анотація

Анотація – у статті наведено результати аналізу технічних рішень в області розробки ущільнень плунжера гідромультиплікатора водорізного обладнання. Визначені шляхи подолання недоліків водорізного обладнання та розроблено нову конструкцію ущільнювача, так як існуючі типи ущільнень не відповідають вимогам, які висуваються до обладнання для водорізання харчових продуктів. Розроблено нові конструкції ущільнень з високими техніко-економічними показниками та ресурсом роботи.

Посилання

1. Уплотнения и уплотнительная техника: справочник / под ред. А. И. Голубева. Москва: Машиностроение, 1994. 448 с.
2. Уплотнения: сб. статей / под ред. В. К. Житомирского. Москва: Машиностроение, 1964. 280 с.
3. Никитин Г. А. Щелевые и лабиринтные уплотнения. Москва: Машиностроение, 1982. 168 с.
4. Тихомиров Р. А., Гуенко В. С. Гидрорезание неметаллических материалов. Киев: Техника, 1984. 150 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Погребняк, А., & Пархоменко, Р. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВОДОРІЗНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ УЩІЛЬНЮВАЧА ПЛУНЖЕРА ГІДРОМУЛЬТИПЛІКАТОРА ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 25-34. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/135