Головний редактор: Кюрчев Володимир Миколайовиччл.- кор. НААН України, д.т.н., проф., ректор ТДАТУ (133 - Галузеве машинобудування; 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва)

Заступник редактора: Надикто Володимир Трохимовиччл.- кор. НААН України, д.т.н., проф. (133 - галузеве машинобудування; 05.20.01 - механізація сільськогосподарського виробництва, 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва)

Відповідальний секретар: Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., проф., зав. каф. ТДАТУ (05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи)

Технічний секретар: Кондратюк Юлія Вікторівна - інженер І категорії відділу з питань інтелектуальної власності та інформації

Якісний склад редакційної колегії

П.І.Б. Посада Спеціальність (за переліком 2011 року)
133 Галузеве машинобудування
1

Болтянська Наталя  Іванівна

к.т.н., доцент, начальник науково-методичного центру ТДАТУ 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 
2

Волошина Анжела Анатоліївна

д.т.н., професор кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології» 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
3 Караєв Олександр Гнатович д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри сільськогосподарських машин,  ТДАТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
4 Леженкін Олександр Миколайович д.т.н., професор, кафедра технічної механіки, ТДАТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
5 Панченко Анатолій Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій, ТДАТУ 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
6 Мілько Дмитро Олександрович д.т.н., виконуючий обов'язки професора кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК», ТДАТУ 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
7 Скляр Олександр Григорович к.т.н., проф., проректор ТДАТУ 05.20.03 - експлуатація, ремонт та відновлення сільськогосподарської техніки
8 Тарасенко Володимир Віталійович д.т.н., професор, кафедра сільськогосподарських машин, ТДАТУ 05.20.01 - механизация сельскохозяйственного производства
9  

Єременко Оксана Анатоліївна

 д.с.н., професор, проректор з наукової роботи, ТДАТУ 06.01.09 – рослинництво «Аграрні науки та продовольство»
10 Ivanovs Semjons University of Latvia (Riga, Latvia) 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, RG
11 Beloev Hristo professor, Ruse University, професор, доктор на технические науки, Русенски университет имени Ангела Кынчева, Болгария 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, GS, RG
12 Нукешев Саяхат Доктор технических наук, профессор, Академик АСХН, член-корр. НАН РК, кафедра технической механики, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахстан 05.20.01: Технологии и средства механизации сельского хозяйства, RG
13 Самойчук Кирило Олегович к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
14 Погребняк Андрій Володимирович д.т.н., доцент, професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
15 Паламарчук Ігор Павлович д.т.н., професор, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS  
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1 Назаренко Ігор Петрович д.т.н., професор, завідувач кафедрою електротехнології і теплові процеси, ТДАТУ 05.09.03-електротехнічні комплекси та системи
2 Квітка Сергій Олексійович - к.т.н., доцент, завідувач кафедрою електротехніки і електромеханіки ім. професора В.В. Овчарова, ТДАТУ 05.09.16 – застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві
3 Кузнєцов Микола Петрович д.т.н., с.н.с., Заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідувач  відділу комплексних енергетичних систем 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії
4 Лисенко Віталій Пилипович д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. Акад. І.І. Мартиненка, НУБіП 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, GS
5 Лисиченко Микола Леонідович д.т.н., професор, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання, GS
6 Лендєл Тарас Іванович к.т.н.,  Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. Акад. І.І. Мартиненка, НУБіП 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, GS
7 Прищепов Михаил Александрович д.т.н., доцент, Белорусский государственный аграрный  технический университет 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, GS
8 Постолатий Виталий Михайлович доктор хабилитат технических наук, Академик АН Молдовы, Институт энергетики АН Молдовы. Електричні станції, мережі і системи
9 Яковлєв Валерій Федорович к.т.н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем в АПК та фізики, Сумський національний аграрний університет 05.20.02 – Електрифікація сільського господарства, GS
10 Jose Italo Cortez  Engenier elecktrik

Elektricheski stansia kpi v 1986

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
1 Гнатушенко Володимир Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 05.01. 01–Прикладна геометрія, інженерна графіка, GS 
2 Шоман Ольга Вікторівна д.т.н., професор, завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ "ХПІ" 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, KPI, GS
3 Соболь Олександр Миколайович д.т.н., начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
4 Малкіна Віра Михайлівна д.т.н., професор, ТДАТУ 05.01.01- прикладна геометрія, інженерна графіка
5 Гумен Олена Миколаївна д.т.н., професор, Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп'ютерної графiки , Фізико-математичний факультет, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка
6 Сидоренко Олена Сергіївна к.т.н., доцент, кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки НТУ "ХПІ" 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
7 Лясковська Соломія Євгенівна к.т.н., доцент, кафедри проектування та експлуатації машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, GS
8 Холодняк Юлія  Володиміровна к.т.н., старший викладач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша», ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка
9 Гавриленко Євген Андрійович к.т.н., доцент кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша», ТДАТУ 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка
10 Строкань Оксана Вікторівна к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Комп’ютерні науки», ТДАТУ () 05.01.01- прикладна геометрія, інженерна графіка
11 Мацулевич Олександр Євгенович к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша», ТДАТУ 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка  
181 Харчові технології
1 Пріcс Олеся Петрівна д.т.н., професор, завідувач кафедрою харчових технологій та готельно-ресторанної справи, ТДАТУ 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів
2 Самойчук Кирило Олегович к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
3 Погребняк Андрій Володимирович д.т.н., доцент, професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
4 Паламарчук Ігор Павлович д.т.н., професор, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, GS
5 Сердюк Марина Єгорівна д.т.н., доцент, кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи, ТДАТУ 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів
6 Євлаш Вікторія Владленівна д.т.н., професор, зав. каф. Хімії, мікробіології та гігієни харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі 05.18.16 технологія харчової продукції
7 Пилипенко Людмила Миколаївна д.т.н., професор, зав. каф. біохімії, мікробіології та гігієни харчування, Одеська національна академія харчових технологій 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів, GS
8 Дейниченко Григорій Вікторович д.т.н., професор, зав. каф. устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі 05.18.16 технологія харчової продукції
9 Шингисов Азрет Утебаевич д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Технология и безопасность продуктов питания , Южно-Казахстанский государственный университет им. М . Ауэзова 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств, FS

GS - Google Scholar

RS - ResearchGate