ISSN: 2078-0877

Відповідно до Наказу Міністерства освіти  і науки України 06.11.2015  № 1151 

Галузь науки: технічні науки

- за Переліком 2011 року

05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
05.18.13 Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

 - за Переліком 2015 року

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 видання включено до Переліку наукових фахових видань України до категорії Б (галузь наук - технічні) за спеціальностями:

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886)

 

Рік заснування: 1998 - Таврійська державна агротехнічна академія  

                                 2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет

                                 2019 - Таврійський державний агротехнологічний універистет імені Дмитра Моторного

Фахова реєстрація: Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014

Реферативні бази: - Випуски передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

                                       - «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних. 

                                       - Google Scholar. 

                                       - AGRIS. 

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції України: 13503-2387 ПР від 03.12.2007 р. (втратило чинність у зв'язку із перейменуванням засновника)

                                           - Міністерство юстиції України: КВ №24285-14125ПР 

 

Періодичність: 3 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного