ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • О. В. Лисенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: методи оптимізації, відновлювані джерела енергії, збитки, комбіновані енергосистеми

Анотація

Анотація – робота присвячена вирішенню задачі стохастичної оптимізації. У якості критеріїв оптимізації запропоновані наступні формулювання: сумарна генерована енергія практично рівна спожитій,  тобто мінімізується математичне очікування небалансу; значення небалансу потужності мають бути якомога меншими; наявність резервного джерела з заданим режимом роботи; обмеження по надлишку енергії, тобто по втратах генерування; обмеження по дефіциту енергії, тобто по втратах споживання; мінімізація вартості обладнання. Визначено, що в термінах оптимізації комбінованої енергосистеми задача мінімізації собівартості електроенергії, забезпечення певної кількості енергії, якщо режим її надходження несуттєвий, відноситься до М-моделі. У вигляді М-задачі може формулюватися і потреба в мінімізації втрат споживання (LPSP-критерій) чи втрат енергії (ЕХС-критерій) при фіксованих обмеженнях. У випадку комбінованих енергосистем на основі ВДЕ втрати енергії чи споживання спричинені розкидом значень потужності відносно очікуваних значень, тому таку задачу краще формулювати в термінах D-моделі. Варіантом Р-задачі є забезпечення нормативної частоти струму. Умови Р-задачі частіше можуть фігурувати в якості обмеження, оскільки основною цільовою функцією все ж виступають вартісні показники. Зазначено, що часто в задачах стохастичної оптимізації необхідно спостерігати за змінами математичного очікування і дисперсії одночасно, не допускати перевищення ними заданих значень або допускаючи це перевищення з певною імовірністю. Для вирішення цієї проблеми розглядаються моделі зі змішаними умовами (двокритеріальні та багатокритеріальні задачі).

Посилання

1. Okinda V. O., Odero N. A. A review of techniques in optimal sizing of hybrid renewable energy systems // IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology. 2015. Vol. 4, Issue 11. P. 153-163.
2. Гитман М. Б. Введение в стохастическую оптимизацию: учеб. пособие. Пермь: ПНИПУ, 2014. 104 с.
3. Niknam T. A modified honey bee mating optimization algorithm for multiobjective placement of renewable energy resources // Applied Energy. 2011. Issue 88. Р. 4817-4830.
4. Кузнєцов М. П. Побудова математичної моделі режиму споживання електроенергії // Відновлювана енергетика. 2017. № 4. С. 33-42.
5. Лисенко О. В. Оцінка випадкових властивостей рівнів споживання електроенергії // Відновлювана енергетика. 2018. № 1. С. 26-35.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Лисенко, О. (2019). ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 208-215. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/154
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка