ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТУ

  • В. М. Кюрчев Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Є. К. Сербій Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: насіння, рівномірність подачі, коефіцієнт варіації, механічний щілинний висівний апарат, точний висів

Анотація

Анотація – метою досліджень є встановлення експериментальним шляхом впливу швидкості обертання висівного робочого органу, ширини щілини та фізико-механічних властивостей насіння на рівномірність його подачі механічним щілинним висівним апаратом точного висіву.

В статті наведено методику лабораторних досліджень механічного щілинного висівного апарату точного висіву і обробітку експериментальних даних, а також висвітлено результати експериментальних досліджень.

Лабораторну установку виготовлено на базі механічного висівного апарату точного висіву сівалки ССТ-12. Внутрішній діаметр висівного робочого органу складає 190 мм, ширина висівної камери – 50 мм.

В якості висівного матеріалу вибрано насіння сої сорту «Алмаз», розмірні характеристики якого штучно змінювали просіюванням на решетах зі збереженням середнього значення діаметру 5,0 мм та зміненням середньоквадратичного відхилення від 0,1 до 0,4 мм. Привід робочого органу – від електричного двигуна,  діапазон регулювання швидкостей – від 0 до 60 об/хв. Для визначення часу між подачею суміжних насінин  використано відеозапис з частотою 120 кадрів/с, такими чином точність реєстрації часу  ±0,0083 с.

В результаті проведення лабораторних досліджень отримано залежність рівномірності подачі насіння від відносної ширини канавки , швидкості обертання робочого органу  та коефіцієнту варіації розмірів насінин, . Обґрунтовано раціональні параметри щілинного механічного  висівного апарату точного висіву при :  та  об/хв за яких рівномірність подачі насіння становить %.

Посилання

1. Битва Агротитанів. VI виставка-демонстрація техніки в польових умовах. URL: http://agrotitans.com.ua/2018/sep/ukr (дата звернення: 22.08.2019).
2. Tractorpulling: zmaganiazawodowców. 01 czerwca 2016. URL: https://www.topagrar.pl/filmy/tractor-pulling-zmagania-zawodowcow/ (дата звернення: 22.08.2019).
3. Мировой рекорд Tempo. URL: https://www.vaderstad.com/ru/seyalki-propashnie/seyalki-tempo/ mirovoi-rekord-tempo/ (дата звернення: 22.08.2019).
4. Rapid 300С и Tempo F8 от Vaderstad. URL: https://agroexpert.md/rus/novosti-kompaniy/rapid-300s-i-tempo-f8-ot-vaderstad-vperedi-te-kto-bystree (дата звернення: 22.08.2019).
5. Техника для посева, внесения удобрений и защиты растений. Информационный бюллетень испытаний 2012 года. Покров, 2013. 20 с.
6. Обеспечение работоспособности деталей высевающих аппаратов сеялок для пропашных культур / О. Банный и др. // Пропозиция. 2017. № 2. С. 50-54.
7. Висівний апарат: пат. 129214 Україна: МПК A01C 7/04 (2006.01). № u201804208; заявл. 17.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
8. Висівний апарат: пат. 128625 Україна: МПК A01C 7/04 (2006.01). № u201804237; заявл. 17.04.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
9. Сербій Є. К., Кюрчев В. М. Теоретичні дослідження рівномірності подачі насіння щілинним висівним апаратом // Механізація та електрифікація сільського господарства. 2018. Вип. 8 (107). С. 25-33.
10. Теория вероятностей / А. В. Печинкин и др. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 456 с.
11. Сербій Є. К. Результати лабораторних досліджень висівного апарату точного висіву // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2017 р., м. Умань). Умань, 2017. С. 43-44.
12. Ткаченко Н. М., Ткаченко Ф. А. Семена овощных и бахчевых культур. Москва: Колос, 1977. 192 с.
13. Спиридонов А. А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов. Москва: Машиностроение, 1981. 60 с.
14. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Наука, 1976. 279 с.
15. Кириченко Р. В. Визначення основних механіко-технологічних властивостей насіння ріпаку, люцерни та моркви // Вісник ХНТУСГ. Сер. Технічні науки. 2011. Вип. 107, т. 1. С. 380-387.
16. Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи / М. Я. Кирпа та ін. // Насінництво. 2013. С. 45-50.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Кюрчев, В., & Сербій, Є. (2019). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 3-13. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/235