МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ЧАСТОЧКИ ОБЧІСАНОГО ВОРОХУ ЗЕРНОВИХ У ПОВІТРЯНОМУ ПОТОЦІ

  • О. М. Леженкін Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. А. Головльов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. Ю. Михайленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • М. О. Рубцов Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: математична модель, обчесаний ворох, рух часточки, диференціальне рівняння, повітряний потік

Анотація

Анотація – у статті надається аналіз класичної комбайнової технології збирання зернових, наводяться недоліки цієї технології, на підставі чого робиться висновок  про можливість усунення цих недоліків шляхом впровадження технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені з доробкою обчісаного вороху на стаціонарі. У статті вказується обмеженість технічних засобів реалізації пропонуємої технології, а саме: недостатність наукового обґрунтування режимів роботи пневмотранспортеру обчісаного вороху. Формується перша задача в цьому ланцюгу досліджень - побудова математичної моделі руху часточки обчісаного вороху. Розв’язання сформульованої задачі здійснюється методами теоретичної механіки та математичного аналізу. Для чого складається розрахункова схема на якій вказуються діючі на часточку сили. На підставі основного рівняння відносного руху матеріальної точки складається диференціальне рівняння, інтегрування якого дає можливість отримати математичну модель руху часточки обчісаного вороху в повітряному потоці, яка враховує швидкість повітряного потоку, масу часточки та міделівий переріз.

Посилання

1. Леженкин А. Н., Кравчук В. И., Кушнарев А. С. Технология уборки зерновых методом очесывания на корню: состояние и перспективы: монография. Дослидницкое, 2010. 400 с.
2. Леженкин А. Н. Перспективная технология уборки зерновых для фермерских и крестьянских хозяйств юга Украины // Актуальные проблемы инженерного обеспечения АПК: междунар. науч. конф. Ярославль, 2003. Ч. III. С. 28-29.
3. Леженкин А. Уборка зерновых методом очеса // Сельский механизатор. 2004. № 11. С. 27.
4. Леженкін І. О. Доробка обчесаного вороху зернових на фураж // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке, 2012. Вип. 16 (30). Кн. 1. С. 437-441.
5. Леженкин А. Машина с очесывающим устройством // Сельский механизатор. 2004. № 12. С. 2.
6. Причіпна збиральна машина: пат. 98161 Україна: МПК A01D41/08 (2006. 01). № u 201408537; заявл. 28.07.2014; опубл. 27.04.015. Бюл. № 8.
7. Голубев И. К. Обоснование основных параметров и режимов работы двухбарабанного устройства для очеса риса на корню: дис… канд. техн. наук. Москва, 1989. 201 с.
8. Леженкін О. М. Методика визначення допустимих значень допустимих значень конструктивних параметрів причипної збиральної машини // Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2015. Вип. 15, т. 4. С. 11-20.
9. Сычугов Н. П. Установки пневматического транспорта (классификация, основы теории, расчет основных узлов и пример расчета установки) : учебное пособие. Москва, 1970. 66 с.
10. Буршан В. Р. Пневматический транспорт на предприятиях пищевой промышленности. Москва: Пищевая промышленность, 1964. 137 с.
11. Голобурдин А. И. Пневмотранспорт в резиновой промышленности. Москва: Химия, 1983. 161 с.
12. Пневматический транспорт для сельскохозяйственных продуктов // Справочник конструктора сельскохозяйственных машин : в 4 т. / под ред. М. И. Клецкина. Москва: Машиностроение, 1967. Т. 2. С. 780-794.
13. Нелюбов А. И., Ветров Е. Ф. Пневмосепарирующие системы сельскохозяйственных машин. Москва: Машиностроение, 1977. 190 с.
14. Булгаков В. М., Литвинов О. І., Войтюк Д. Г. Інженерна механіка: підручник / за ред. В. М. Булгакова. Вінниця: Нова Книга, 2006. Ч. I. 504 с.
15. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: підручник / Д. Г. Войтюк та ін.; за ред. Д. Г. Войтюка. Київ: Вища освіта, 2005. 464 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Леженкін, О., Головльов, В., Михайленко, О., & Рубцов, М. (2019). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ЧАСТОЧКИ ОБЧІСАНОГО ВОРОХУ ЗЕРНОВИХ У ПОВІТРЯНОМУ ПОТОЦІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 14-21. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/236

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##