МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЧАСТОЧКИ ОБЧІСАНОГО ВОРОХУ

  • В. А. Головльов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. М. Леженкін Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. О. Вершков Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • М. О. Рубцов Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: математична модель, обчісаний ворох, рух часточки, диференціальне рівняння, повітряний потік

Анотація

Анотація – у статті зазначається, що найбільш ефективним способом збирання зернових є метод обчісування рослин на корені. При чому найкращим варіантом є збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені з доробкою обчісаного вороха на стаціонарі. Впровадження даної технології стримується відсутністю надійно функціонуючого збирального агрегату. При цьому найбільш вузьким місцем є система пневмотранспорту. Для обґрунтування якої необхідне проведення механіко-математичного досліджень. У статті поставлена задача знаходження аналітичної залежності для визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху зернових. Використовуючи методи математики шляхом перетворення математичної моделі руху частинки вороху була отримана, залежність швидкості руху від швидкості повітряного потоку. Отримана залежність дає можливість моделювати процес та обґрунтувати найбільш економічний режим функціонування пневмотранспортера.

Посилання

1. Леженкин А. Н. Формирование стационарной технологии уборки зерновых культур в условиях фермерских хозяйств Украины // Праці ТДАТА. Мелітополь, 2006. Вип. 40. С. 195-205.
2. Кушнарёв А. С., Леженкин А. Н. Энергосберегающая технология уборки зерновых для фермерских хозяйств // Перспективные технологии уборки зерновых культур, риса и семян трав: сб. докл. международ. науч.-техн. конф. (г. Мелитополь, 25 февраля 2003 г.). Мелитополь, 2003. С. 17-21.
3. Леженкин А. Н. Энергетическая оценка стационарной технологии уборки зерновой части урожая // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. № 2. С. 5-7.
4. Леженкин А. Н. Перспективная технология уборки зерновых для фермерских и крестьянских хозяйств юга Украины // Актуальные проблемы инженерного обеспечения АПК: материалы междунар. науч. конф. Ярославль, 2003. Ч. III. С. 28-29.
5. Шабанов П. А. Механико-технологические основы обмолота зерновых культур на корню: дис… докт. техн. наук. Мелитополь, 1988. 336 с.
6. Голубев И. К. Обоснование основных параметров и режимов работы двухбарабанного устройства для очеса риса на корню: дис… канд. техн. наук. Москва, 1989. 201 с.
7. Леженкин А. Н. Машина с очёсывающим устройством // Сельский механизатор. 2004. № 12. С. 2.
8. Причіпна збиральна машина: пат. 98161 Україна: МПК A01D 41/08 (2006. 01). № u 201408537; заявл. 28.07.2014; опубл. 27.04.2015. Бюл. № 8.
9. Леженкин А. Н., Григоренко С. М. Результаты полевых испытаний полевой уборочной машини для фермерских и крестьянских хозяйств // Техніка АПК. 2007. № 3. С. 30-32.
10. Леженкін О. М., Григоренко С. М. Аналіз виробничої перевірки збиральної машини для фермерських господарств // Праці ТДАТА. Мелітополь, 2007. Вип. 7, т. 2. С. 194-202.
11. Нелюбов А. И., Ветров Е. Ф. Пневмосепарирующие системы сельскохозяйственных машин. Москва: Машиностроение, 1977. 190 с.
12. Голобурдин А. И., Донат Е. В. Пневмотранспорт в резиновой промышленности. Москва: Химия, 1983. 161 с.
13. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. 10-изд., стереот. Москва, 1957. 412 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Головльов, В., Леженкін, О., Вершков, О., & Рубцов, М. (2019). МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЧАСТОЧКИ ОБЧІСАНОГО ВОРОХУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 22-28. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/237

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##