ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ТОПОК

  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Ю. О Постол Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • І. В. Борохов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: теплове напруження топкового простору, питома годинна витрата палива, кількість теплоти, яку топка виділяє за годину, маса палива, яку спалюють в топці за одну топку, підвищення енергоефективності

Анотація

Анотація – в роботі розглянуто вплив режимів використання енергії палива на ефективність роботи системи опалення для одного із варіантів роботи твердопаливних топок шляхом зниження втрат палива, зменшення теплового напруження топкового простору за рахунок регулювання процесу горіння. Розглянуто алгоритм розрахунку та аналізу таких параметрів роботи топки, як: теплове напруження топкового простору, питома годинна витрата палива, кількість теплоти, яку топка виділяє за годину та маса палива, яку спалюють в топці за одну топку з метою підвищення енергоефективності. Запропоновано емпіричні формули розрахунку енергетичних параметрів топок малої потужності.

Посилання

1. Драганов Б. Х., Іщенко В. В. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем. Київ: Аграрна освіта, 2009. 230 с.
2. Ялпачик В. Ф., Стручаєв М. І., Ялпачик Ф. Ю. Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування // Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2015. Вип. 15, т. 1: Технічні науки. С. 16-23.
3. Стручаєв М. І. Дослідження впливу вологості палива та температури газів на ефективність роботи котлів для спалювання деревини та горючих відходів с/г виробництва // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-18 грудня 2015 р.). Київ, 2015. С. 40-44.
4. Стручаев Н. И., Кислый С. А. Котельные установки в сельском хозяйстве. Киев: Урожай, 1985. 167 с.
5. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві: навч. посібник. Київ: Аграрна освіта, 2008. 233 с.
6. Кирюшатов А. И. Теплофикация в сельскохозяйственном производстве. Москва: Агропромиздат, 2006. 191 с.
7. Тепловой расчет котлов: Нормативный метод. Санкт-Петербург: Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. 257 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Стручаєв, М., Постол, Ю., & Борохов, І. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ТОПОК. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 86-91. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/244