ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ РОБОТИ РОЛИКОВИХ РОЗКАТОК

  • О. В. Пеньов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. В. Черкун Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Ю. П. Мирненко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: машинобудування, сепаратор, текстолітові пластинки, довговічність, надійність, пластичне деформування, роликова розгортка

Анотація

Анотація – робота присвячена питанням удосконалення конструкції сепаратора роликової розгортки, що дозволяє підвищити довговічність та надійність його роботи.

У якості інструментів для пластичного деформування оброблюваного металу застосовують різноманітні розкатки. Основним елементом жорсткої багатороликової розкатки є металевий  сепаратор, який є найбільш вразливою частиною. Досвід експлуатації розкаток показує, що під час роботи у результаті великих питомих тисків ролика на сепаратор ускладнюється змащування торцевої поверхні ролика, незважаючи на достатнє змащування розкатки під час її роботи. З метою підвищення довговічності та надійності роботи сепаратора, а також для зниження трудомісткості виготовлення й зменшення витрат на ремонт, при експлуатації розкаток було застосовано спосіб армування шляхом обкладання усіх поверхонь пазів сепаратора текстолітовими пластинами.

Посилання

1. Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. Холодна пластична деформація як фактор підвищення оброблюваності пластичних матеріалів протягуванням // Вісник Національного транспортного університету. 2014. Вип. 30. С. 316-320.
2. Оброблення деталей методом пластичного деформування. URL: https://works.doklad.ru/view/ fUojr0pKS-Y.html (дата звернення: 07.08.2019).
3. Размерно-чистовая и упрочняющая обработка деталей давлением: сборник. Москва: ЦИНТИАМ, 1963.
4. Размерно-чистовая обработка деталей машин пластическим деформированием взамен обработки резанием: сборник. Москва: НЦИМАШ, 1965.
5. Шнейдер Ю. Г. Холодная бесштамповая обработка металла давлением. Москва: Металлургиздат, 1961. 352 с.
6. Азаревич Г. И. Чистовая обработка цилиндрических поверхностей пластическим деформированием в холодном состоянии // Размерно-чистовая и упрочняющая обработка деталей давлением. Москва: Машиностроение, 1963. С. 143-156.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Пеньов, О., Черкун, В., & Мирненко, Ю. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ РОБОТИ РОЛИКОВИХ РОЗКАТОК. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 92-97. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/245