РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ БРИКЕТУВАННЯ СОЛОМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ УДАРНИМ ПРЕСОМ

  • О. І. Єременко Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Т. О. Зубок Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • В. О. Лук’янець Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
Ключові слова: брикети, соломисті матеріали, брикетний прес, процес, ударна дія, параметри, графічні залежності

Анотація

Анотація – в статті представлені результати лабораторних дослідів процесу брикетування ударно-механічним способом соломистих матеріалів у вироби кормового та паливного призначення. Наведено графічні залежності щільності брикетів від тиску пресування, вологості сировини, тривалості перебування стиснутої маси в матриці для отримання брикетів заданої щільності. Визначено і проаналізовано коефіцієнти тертя матеріалу під час брикетування. Проведено аналіз параметрів брикетного процесу, технологічних характеристик отриманих брикетів залежно від фізико-механічних властивостей соломистих матеріалів і режимів роботи ударного преса.

Посилання

1. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. , Драгнєв С. В. Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні // Аналітична записка Біоенергетичної асоціації України. 2018. № 20. 48 с. URL: www.uabio.org/activity/uabio-analytics (дата звернення: 08.07.2019).
2. Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 1: General requirements EN 14961 – 1: 2010 European standard.
3. Боярчук В., Чучман В. Исследование и обоснование теоретической модели процесса брикетирования соломы в пелеты // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2014. Vol. 16, № 4. P. 3-8.
4. Лук’янець В. О., Субота С. В. Вплив параметрів ущільнення рослинної біомаси на показники якості біопаливних брикетів // Механізація та електрифікація сільського господарства. 2014. Вип. 99, т. 2. С. 103-113.
5. Mani S., Tabil L., Sokhanshaj S. Effects of compressive force, size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses // Biomass and Bioenergy. 2006. Vol. 30, № 7. P. 648-654.
6. Голуб Г. А., Лук’янець В. О., Субота С. В. Теплота згоряння та умови спалювання соломи // Науковий вісник НУБіП України. 2009. Вип. 142. С. 275-278.
7. Кузьміч Я. А., Кульчицький А. А. До питання експозиції завантаження пресових камер штемпельних брикетних пресів // Механізація електрифікація сільського господарства. 2001. Вип. 85. С. 150-154.
8. Семірненко С. Л. Дослідження залежності щільності брикетів із соломи озимої пшениці від деяких факторів // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. 2011. Вип. 111. С. 112-120.
9. Дослідження процесу формування паливних брикетів із рослинної сировини та визначення їх характеристик / Д. П. Кіндзера та ін. // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.17. С. 138-146.
10. Єременко О. І., Лук’янець В. О. Дослідження та вдосконалення живильного пристрою перспективного брикетного преса // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2014. Вип. 4, т. 2. С. 146-156.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Єременко, О., Зубок, Т., & Лук’янець, В. (2019). РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ БРИКЕТУВАННЯ СОЛОМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ УДАРНИМ ПРЕСОМ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 98-104. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/246