ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КОМПОСТНОЇ СУМІШІ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕШЕТІ

  • О. М. Леженкін Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. П. Чаплинський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • М. М. Науменко Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • В. О. Гурідова Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: компост, компостна суміш, циліндричне решето, барабан нахилений, барабан горизонтальний, рівняння диференціальне

Анотація

Анотація – стаття присвячена теоретичним дослідженням руху суміші компосту у циліндричному решеті по його робочий поверхні.

Проаналізовано рух масиву суміші по циліндричній поверхні, Визначені сили, які діють на масив та складена система диференціальних рівнянь руху.

У зв’язку з особливостями фізико-механічних властивостей розглянуто конструкцію барабана як з горизонтальною віссю обертання, так і з нахиленою під кутом до горизонту, а також представлена модель взаємодії компостної суміші з поверхнею барабана при сепарації.

Схема системи «компостна суміш – циліндричне решето» передбачає, що масив суміші рухається як єдине ціле під дією сил взаємодії з решетом, які виникають на контактній поверхні, сил ваги та відцентрових сил, що виникають при обертанні.

Прийнято припущення, що витрата компостної суміші, що потрапляє в решето дорівнює сумарній витраті компостної суміші при сепаруванні.

Отримано диференціальні рівняння, що описують рух компостної суміші по циліндричному решеті. Аналіз руху може бути основою для обґрунтування технологічних, геометричних і кінематичних характеристик циліндричного барабан, і вибору його раціонального режиму роботи.

Посилання

1. Шевченко І. А. Результати експериментальних досліджень змішувача-аератора компостів // Зб. наук. праць ІМТ НААН «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві». Вип. 2 (8). Запоріжжя: ІМТ НААН, 2011. С. 80-88.
2. Шевченко И. А. Обоснование внешнего радиуса барабана аэратора компостных смесей // Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків, 2013. Вип. 132. С. 292-296.
3. Шевченко І. А. Механіко-математична модель процесу розвантаження барабанного органу для змішування компостних матеріалів та механічної аерації // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві. Зб. наук. праць Інституту механізації тваринництва УААН. Запоріжжя: ІМТ УААН. 2010. Вип. 1 (5, 6). С. 248-265.
4. Шевченко І. Шляхи використання органічних відходів свинарства // Тваринництво України: Наукометр. журн. Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. Київ: Нива, 2018. С. 16-22.
5. Харитонов В. І. Використання змішувача-аератора з устаткуванням для зволоження при отриманні збалансованих органічних добрив // Зб. наук. праць ІМТ НААН «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві». Вип. 1 (7). Запоріжжя: ІМТ НААН, 2011. С. 189-196.
6. Першин В. Ф. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного типа. Москва: Машиностроение, 2009. 220 с.
7. Романов А. А. Моделирование и оптимизация процесса в аппарате многоступенчатой сепарации зернистых материалов по технологии «Мультисег»: дис. канд. техн. наук. Тамбов, 2002. 147 с.
8. Яблонский А. А. Курс теоретической механики. Часть 1. Москва: Высшая школа, 1966. 438 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Леженкін, О., Чаплинський, А., Науменко, М., & Гурідова, В. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КОМПОСТНОЇ СУМІШІ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕШЕТІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 121-129. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/249

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##