ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПРИ ЗМІННОМУ ЗАВАНТАЖЕННІ

  • С. О. Квітка Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. Ю. Вовк Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. А. Стребков Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. А. Волошина Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: активна потужність, втрати потужності, живляча напруга, коефіцієнт втрат, енергозбереження, режим роботи, асинхронний електродвигун.

Анотація

Анотація – через те, що робочі машини доволі часто обладнані застарілими приводними електродвигунами та пускозахисною апаратурою, а висока вартість модернізації обладнання не завжди дозволяє забезпечити енергозберігаючі режими роботи спостерігається нераціональне споживання електричної енергії.

Для вирішення вищеозначеної проблеми в статті було проведено дослідження електромеханічних та теплових процесів при змінному навантаженні асинхронних електродвигуніво та при різному рівні живлячої напруги.

На підставі проведених досліджень розроблена методика аналітичного дослідження коефіцієнта втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, під яким розуміється відношення втрат активної потужності до активної потужності на його валу у функції коефіцієнта завантаження робочої машини, а також враховано вплив рівня живлячої напруги.

За прийнятою методикою проведено кількісний аналіз коефіцієнта втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні у функції коефіцієнта завантаження робочої машини  з урахуванням рівня живлячої напруги. Аналіз отриманих результатів показав, що незалежно від типу робочої машини при зниженні напруги на затискачах електродвигуна відбувається зменшення коефіцієнту втрат активної потужності в ньому в діапазоні завантаження до 50%. При завантаженні електродвигуна на 50-70% коефіцієнт втрат є мінімальним при значенні напруги близькому до номінальної, а в діапазоні від 70% і вище коефіцієнт втрат буде зменшуватись при збільшенні напруги живлення.

Таким чином, використання отриманих результатів дозволяє забезпечити енергозберігаючий експлуатаційний режим роботи асинхронного електродвигуна шляхом визначення оптимального рівня живлячої напруги при змінному завантаженні останнього.

Посилання

1. Овчаров С. В., Стребков А. А. Исследование потерь активной энергии в асинхронном электродвигателе в эксплуатационных условиях // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. T. 2, № 8 (74). С. 22-28.
2. Sun D. S. Research on Voltage-Chopping and Energy-Saving Controlling Technology for Three-Phase AC Asynchronous Motor // Advanced Materials Research. 2012. Vol. 433-440. Р. 1033-1037.
3. Optimization of Electric Energy in Three-Phase Induction Motor by Balancing of Torque and Flux Dependent Losses / N. T. Hung [et al.] // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2014. Р. 497-507. DOI: 10.1007/978-3-642-41968-3_50.
4. Novel Loss Optimization in Induction Machines with Optimum Rotor Flux Control / S. Grouni [et al.] // International Journal of Systems Control. 2010. Vol. 1, Is. 4. Р. 163-169
5. Dhaoui M., Sbita L. A New Method for Losses Minimization in IFOC Induction Motor Drives // International Journal of Systems Control. 2010. Vol. 1, is. 2. Р. 93-99.
6. Квітка С. О., Вовк О. Ю., Волошина А. А., Стребков О. А. Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна // Енергетика і автоматика. 2016. № 4. С. 89-97.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Квітка, С., Вовк, О., Стребков, О., & Волошина, А. (2019). ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПРИ ЗМІННОМУ ЗАВАНТАЖЕННІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 142-150. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/251
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка