ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРЕСОВОЇ РИЦИНОВОЇ ОЛІЇ

  • В. В. Дідур Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. А. Дідур Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • І. П. Назаренко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: фосфатиди, механічні домішки, гідратація, флотація, потенціал, силове електричне поле, рицинова олія, пориста перегородка

Анотація

Анотація – наведена фізична модель флотаційного очищення рослинних олій. На підставі фізичної моделі розроблено технологічну схему установки для електрофлотацйного очищення рицинової олії. Розроблено конструкцію та виготовлено лабораторну установку для очищення рицинової олії. За допомогою виготовленої лабораторної установки проведені експериментальні дослідження, які дозволили обґрунтувати технологічні режими і конструктивні параметри електрофлотаціїної установки для очищення рицинової олії в залежності від її потужності.

Дослідження процесу очищення рицинової олії дозволили визначити час видалення вологи і гідратованих фосфатидів та механічних домішок з рицинової олії та конструктивні параметри системи електродів. При продуктивності лабораторної флотаційної установки 0,07 л/хв зменшення вмісту води з 2% до 0,2% – довжина електродів повинна складати 1 м, їх діаметр 2 мм, при відстані між електродами 0,1 м та напрузі на електродах 5 кВ.

Порівняння теоретичних та експериментальних залежностей часу видалення вологи та гідратованих фосфатидів і механічних домішок з рицинової олії від напруги на електродах підтверджено адекватність теоретичної моделі експериментальним даним (максимальне віджимання теоретичних величин від експериментальних не перевищує 7%) та доцільність використання запропонованого методу очищення пресової рицинової олії від фосфатидів і механічних домішок в електричному полі (ступінь очищення за час 1000 с складає 97%).

Посилання

1. Моделювання процесу очищення пресової касторової олії методом флотації / В. В. Дідур, В. А. Дідур, І. П. Назаренко, О. П. Назарова, О. В. Діденко // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2018. Vol. 9, № 3. С. 91-96.
2. ГОСТ 6757-96. Масло касторовое техническое. Технические условия. [Дата введения 1997-01-01]. Минск: Стандартинформ, 2011. 6 с.
3. Спосіб очищення рослинної олії: пат. 127279 Україна: МПК В30В9/02. № u201801594; заявл. 05.02.2018; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 8.
4. Заявка на патент А 201811921 Електрофлотаційна установка для очищення рослинної олії / В. В. Дідур, В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, І. П. Назаренко, О. В. Діденко.
5. Месеняшин А. И. Электрическая сепарация в силових полях. Москва: Недра, 1978. 175 с.
6. Маев В. В., Смирнов Г. А., Ефремова Г. А. Тенденции развития систем очистки моторно-трансмиссионных масел и гидравлических гидкостей современных тракторов: обзорная информация. Москва: ЦНИИТЭИ Трактороссельмаш, 1986. 58 с.
7. Никитин Г. А. Проблемы чистоты гидкостей топливных масельных и гидравлических систем. Киев, 1978. 18 с.
8. Берил И. И., Болога М. К. Электросепарация фосфатидов подсолнечного масла // Электронная обработка материалов. 1994. № 6. С. 60-63.
9. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: учеб. пособие: в 10 т. Москва: Наука, 1988. Т. 6: Гидродинамика. 736 с.
10. Назаренко І. П. Теоретичні дослідження взаємодії електричного поля з діелектричними суспензіями в багатоелектродних системах // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2012. Вип. 12, т. 1. С. 35-45.
11. Методы расчета электростатических полей / Н. Н. Миролюбов и др. Москва: Высшая школа, 1963. 416 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Дідур, В., Дідур, В., & Назаренко, І. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРЕСОВОЇ РИЦИНОВОЇ ОЛІЇ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 151-162. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/252
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка