УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН ВІД МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК

  • В. Б. Гулевський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Ю. О. Постол Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. В. Яценко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: технічні рідини, магнітні відстійники, механічні домішки, очищення, феромагнітні компоненти

Анотація

Анотація – робота присвячена питанням очищення технічних рідин від механічних домішок. Очищення технічних рідин від механічних домішок в різних галузях промисловості визначається вдосконаленням відомих і створенням нових технологій. Незважаючи на збільшення наукових і технічних можливостей, проблема застосування магнітних відстійників для очищення технічних рідин від механічних домішок є актуальною, оскільки багато її завдань далекі від завершення і, особливо, в частині промислового освоєння наукових розробок.

Як відомо, найбільш простими пристроями для очищення технічних рідин від механічних домішок є відстійники, в основі яких лежить принцип гравітації – дія на частинки тільки масових сил тяжіння. Залежно від призначення відстійників в технологічній схемі очисної станції вони поділяються на первинні, встановлені на початку технологічної схеми перед спорудами біологічної або фізико-хімічної очистки, і вторинні – в кінці схеми після біологічної очистки.

Механічні забруднення в технічних рідинах мають різну природу. При наявності механічних забруднень, які мають магнітні властивості тривалість відстоювання можна скоротити в кілька разів і тим підвищити ефективність очищення. Використання в регенераційних технологічних схемах магнітного поля засноване на його взаємодії з частинами, які мають магнітні властивості. Головна перевага застосування магнітного очищення полягає у відмові від використання громіздких споруд для забезпечення чистоти технічних рідин.

Посилання

1. Просвирнин В. И., Масюткин Е. П., Разоренова М. А. Математическая модель коагуляции частиц в магнитном поле // Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2004. Вип. 24. С. 31-39.
2. Просвирнин В. И., Масюткин Е. П., Гулевский В. Б. Очистка технических жидкостей в магнитных отстойниках // Праці ТДАТУ. Мелітополь, 2004. Вип. 24. С. 39-47.
3. Загирняк М. В. Устройства для магнитной очистки и регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей. Москва: Машиностроение, 1991. Вып. 6. 24 с.
4. Просвирнин В. И., Бакулина В. А., Дюжикова Т. Н. Расчет электромагнитных отстойников для технических жидкостей // Труды ТГАТУ. Мелитополь,1999. Вып. 2, т. 8. С. 48-54.
5. Просвірнін В. І., Гулевський В. Б., Савченков Б. В. Вплив чистоти мастильно-охолоджувальних рідин на якість поверхні деталей при ремонті транспортної техніки // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Сер. Технології в машинобудуванні. Харків, 2008. № 22. С. 57-60.
6. Просвірнін В. І., Гулевський В. Б., Савченков Б. В. Аналіз забруднень мастильно-охолоджувальних рідин при відновленні деталей транспортної техніки // Вісник ХНТУСГ. Харків, 2008. Вип. 69. С. 162-167.
7. Електромагнітний відстійник: пат. 128571 Україна: МПК (2006.01): B02C 1/00, B02C 1/02. № а 201803339; заявл. 30.03.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Гулевський, В., Постол, Ю., & Яценко, В. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РІДИН ВІД МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 163-168. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/253
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка