МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ АГРОБІОЛОГІЧНОГО ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА СТАЦІОНАРНИМ КОНТАКТНИМ МЕТОДОМ РОБОЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ

  • О. О. Броварець Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Ключові слова: інформаційно-технічна система, локальний оперативний моніторинг, ґрунт, проби, варіабельність, величина, дослідження

Анотація

Анотація – сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції, згідно відповідної картограми-завдання, яка розробляється попередньо на основі різнопланової інформації. Знання певної структури варіабельності грунтового покриву, отримані з використанням інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, дозволяє прийняти оперативні рішення для ефективного управління агробіологічним потенціалом сільськогосподарських угідь.

Очевидно, що за таких умов виникає необхідність у принципово нових підходах до ведення агропромислового виробництва, що полягає у забезпеченні належної якості виконання технологічних операцій. Якість виконання технологічних операцій є інтегральним показником ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в межах агробіологічного поля. Необхідна якість виконання основних технологічних процесів у рослинництві  забезпечується за рахунок інтегрованих інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь.

Це відкриває нові перспективи до ведення органічного землеробства з використанням таких «розумних» сільськогосподарських машин.

У зв’язку, з цим ставиться завдання отримання достовірних даних про агробіологічний стан ґрунтового середовища шляхом зменшення похибки при визначенні величини електропровідних властивостей ґрунту, забезпечення індивідуальної стабілізації робочих електродів та механізму піднімання/опускання робочих електродів, копіювання нерівностей ґрунтового середовища, зменшення інтенсивності руйнування структури ґрунту, самоочищення робочого контакту електроду і забезпечення стабільності електричного контакту електрода з ґрунтом, шляхом удосконалення конструкції приладу. Поставлене завдання досягається шляхом використання інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища для визначення електропровідних характеристик ґрунтового середовища.

Метою даного дослідження є визначення критичного навантаження при втраті стійкості тонкостінними робочими електродами виконаними у вигляді робочих електродів різної форми (тонкостінних суцільних, трьохспицевих та чьотирьохспицевих дисків з різною товщиною ободу) інформаційно-технічної системи локального-оперативного моніторингу агробіологічного стану грунтового середовища різної конфігурації при однобічному стисканні.

Посилання

1. Техніка для землеробства майбутнього / В. В. Адамчук та ін. // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2002. Вип. 86. С. 20-32.
2. Броварець О. Від безплужного до глобального розумного землеробства // Техніка і технології АПК. 2016. № 10. С. 28-30.
3. Броварець О. О. Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Агроінженерні дослідження. 2017. № 21. С. 9-29.
4. Вадюнина А. Ф. К оценке электропроводности как метода определения влажности почв // Почвоведение. 1937. № 3. С. 391-404.
5. Воробьев Н. И. К вопросу кондуктометрического определения засоленности почв и грунтов // Почвоведение. 1955. № 4. С. 103.
6. ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. [Дата введения 1986-01-01]. Москва, 2011. 7 с.
7. Гуков Я. С., Линник Н. К., Мироненко В. Г. Автоматизированная система локально-дозированного внесения удобрений, мелиорантов и средств защиты растений // Труды 2-й МНПК по проблемам дифференциального применения удобрений в системе координатного земледелия. Рязань, 2001. С. 48-50.
8. Копикова Л. П. Опыт применения методов электропроводности для составления детальных почвенномелиоративных карт // Бюллетень ВИУА. 1979. № 43. С. 21-23.
9. Масло І. П., Мироненко В. Г. Автоматизована система локально-дозованого внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин // Розробки-виробництву. Київ: Аграрна наука, 1999. С. 348-349.
10. Медведев. В. В. Неоднородность почв и точное земледелие. В 2 ч. Ч. І. Введение в проблему. Харьков, 2007. 296 с.
11. Ормаджи К. С. Контроль качества полевых работ. Москва: Росагропромиздат, 1991. 191 с.
12. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / за ред. В. І. Кравчука, М. І. Грицишина, С. М. Коваля. Київ: Аграрна наука, 2004. 398 с.
13. Brovarets O., Chovnyuk Y. Modeling and analysis of efficient electromagnetic parameters of capillary system of electrical conductivity of agricultural soils i: method of analysis of non-stationary electromagnetic fields in dispersive and controlled environments // MOTROL. 2018. Vol. 19, № 4. Р. 13-18.
14. Brovarets O., Chovnyuk Y. Technical – economic models of business management in the processes of agricultural production // ECONTECHMOD. An international quarterly journal. 2017. Vol. 6, № 3. Р. 61-70.
15. Brovarets O., Chovnyuk Y. Chovnyuk. Integrated systems of management for the performance of technological processes in agricultural production which depend on the initial and final moments of their operation time // Teka. 2017. Vol. 17, № 2. Р. 79-90.
16. Brovarets О. Organizational and Technological Background of Project Configuration Management for Freighting // Teka. 2017. Vol. 17, № 3. Р. 49-53.
17. Hertz A. C., Hibbard D. C. J. A Preliminary Assessment of the Economics of Variable Rate Technology for Applying Phosphorus and Potassium in Corn Production // Farm Economics. 1993. Is. 14. P. 218-231.
18. Wilcox G. G. Determination of electrical conductivity of soil solutions // Soil Science. 1947. Vol. 63. 107 р.
19. Ewart G. Y., Baver L. D. Salinity Effects on soil moisture electrical resistance relstionships // Soil Scien. Soc. Amer. 1950. Vоl. 15. Р. 56-63.
20. Rhoades J. D., Schifgaarde J. Van. An electrical conductivity probe for determining soil salinity // Soil Scien. Soc. Amer. J. 1976. № 5. Р. 647-651.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Броварець, О. (2019). МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ АГРОБІОЛОГІЧНОГО ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА СТАЦІОНАРНИМ КОНТАКТНИМ МЕТОДОМ РОБОЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 176-193. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/255
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка