КУЛІНАРНІ ВИРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБОРОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

  • Д. В. Федорова Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: риборослинні напівфабрикати, кулінарні вироби з рибної січеної маси, реологічні, вологоутримувальні, фізико-хімічні властивості рибної січеної маси

Анотація

Анотація – експериментальними методами встановлено вплив рецептурних компонентів на фізико-хімічні та функціонально-технологічні властивості модельних систем з рибної січеної маси з використанням сухих риборослинних напівфабрикатів. Одержано комплекс нових даних щодо впливу сухих риборослинних напівфабрикатів на фізико-хімічні, функціонально-технологічні властивості та харчову цінність кулінарних виробів з рибної січеної маси. Обґрунтовано технології кулінарних виробів з рибної січеної маси підвищеної харчової цінності з використанням риборослинних напівфабрикатів.

Посилання

1. Добування водних біоресурсів за 2018 рік. Статистичний бюлетень. Киів, 2018. URL: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/ kat_u/publ7_u.htm (дата звернення: 28.07.2019).
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Москва: Экономика, 1982. 720 с.
3. Шаповал С. Л., Романенко Р. П., Форостяна Н. П. Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів: монографія. Київ, 2017. 192 с.
4. Федорова Д. В. Фізико-хімічні і біохімічні показники якості сухих рибо-рослинних напівфабрикатів // Технічні науки та технології. 2016. № 3 (5). С. 217-233.
5. Притульська Н. В., Федорова Д. В. Ресурсозберігаюча технологія сухих рибо-рослинних фаршів // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Сер. Технічні науки. 2017. Вип. 18. С. 65-71.
6. Федорова Д. В. Дослідження технологічних властивостей сухих рибо-рослинних напівфабрикатів та їх використання в харчових технологіях // Технічні науки та технології. 2017. № 4 (10). С. 217-227.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Федорова, Д. (2019). КУЛІНАРНІ ВИРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБОРОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 201-211. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/257