АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИВИ ЛЕГЕНЕВОЇ ШТАМУ PLEUROTUS PULMONARIUS (FR.) QUÉL. 2314 ІВК ЯК СКЛАДОВИХ ЯКОСТІ ГРИБНОЇ СИРОВИНИ

  • І. І. Бандура Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. С. Кулик Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Н. А. Гапріндашвілі Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • С. В. Макогон Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: глива легенева, грибна сировина, технологічна та біологічна зрілість, площа шапинки, культивування грибів

Анотація

Анотація – встановлено, що зростки грибів штаму Pleurotus pulmonarius 2314 IBK на стадії біологічної зрілості досягають на 35% більшої маси, ніж в технологічній. Таким чином, збирання грибів на цьому етапі, за умов швидкої реалізації або використання для переробки, більш доцільне з економічної точки зору.

Виявлено, що на стадії технологічної зрілості шапинки більш округлі та темні, а площа їх поверхні на 20% менша, ніж площа шапинок, котрі досягли біологічної зрілості. Визначено, що маса плодових тіл на цих стадіях суттєво не відрізняється, однак, доведено суттєву втрату сухих речовин. Отже, з метою максимального збереження поживної, біологічної цінності, візуальної привабливості під час зберігання у свіжому вигляді та для консервування, рекомендуємо збирати гриби в стадії технологічної зрілості.

Посилання

1. Бандура И., Миронычева Е., Кюрчева Л. Отбор устойчивой к высокой температуре и культивированию штаммов Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél // Stiinta Agricola. 2017. № 2. С. 56-59.
2. Гунько С. М., Тринчук. О. О. Вплив умов зберігання на якість грибів // Научные труды SWorld. 2014. № 11.1. С. 55-57.
3. Колекція культур шапинкових грибів (IBK) / Н. А. Бісько та ін. Київ: Aльтерпрес, 2016. 120 с.
4. Adebayo E. A., Oloke JK. Oyster mushroom (Pleurotus species); a natural functional food // Journal of Microbiology, Biotechnology & Food S. 2017. Vol. 7 (3). Р. 254-264. DOI: 10.15414/jmbfs.2017/ 18.7.3.254-264.
5. Assessment of the growth and fruiting of 19 oyster mushroom strains for indoor cultivation on lignocellulosic wastes / О. Myronycheva et al. // BioResources. 2017. Vol. 12(3). P. 4606-4626.
6. Stamets P. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Berkeley, California: Ten Speed Press, 2011. 574 p.
7. Analysis of Major Nutritional Components of Pleurotus pulmonarius During the Cultivation in Different Indoor Environmental Conditions on Sawdust / T. Islam et al. // Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology. 2017. Vol. 5(3). P. 239-246. DOI: 10.24925/turjaf.v5i3.239-246.997.
8. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin (дата звернення: 12.08.2019).
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Бандура, І., Кулик, А., Гапріндашвілі, Н., & Макогон, С. (2019). АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИВИ ЛЕГЕНЕВОЇ ШТАМУ PLEUROTUS PULMONARIUS (FR.) QUÉL. 2314 ІВК ЯК СКЛАДОВИХ ЯКОСТІ ГРИБНОЇ СИРОВИНИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 241-250. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/260