ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНОЇ ОБРОБКИ ПЛОДІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯКОСТІ ГЕТЕРОЗИСНИХ СОРТІВ ТОМАТА З ГЕНАМИ УПОВІЛЬНЕНОГО ДОСТИГАННЯ

  • В. Ф. Жукова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Н. А. Гапріндашвілі Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. І. Сухаренко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. В. Коляденко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: томат, антиоксидантні препарати, лежкість, зберігання, якість

Анотація

Анотація – у статті наведено результати аналізу впливу антиоксидантної обробки на збереженість якості гетерозисних сортів томату з генами уповільненого достигання. Встановлено, що застосування обробки томатів антиоксидантними препаратами Х+І+Л і ХР+І+Л знижує швидкість дозрівання плодів, підвищує тривалість зберігання на 33 і 25% відповідно, сприяє покращенню органолептичних показників, підвищенню виходу товарних плодів після зберігання порівняно з контрольним варіантом.

Посилання

1. Смоляр В. І. Основні тенденції в харчуванні населення України // Проблеми харчування. 2007. № 4 (17). С. 5-10.
2. Корзун В. Н., Парац А. М. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення // Проблеми харчування. 2007. № 1 (14). С. 5-11.
3. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник. Київ, 2018. 59 с.
4. Григоренко О. М. Роль вітамінів у харчуванні людини // Харчова наука і технологія. № 3(12). 2010. С. 33-36.
5. Загубигорілко О. А. Аналіз споживання овочевої продукції на душу населення в Україні // Інноваційні розробки в аграрній сфері: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 лист. 2017 р.). Харків: ХНТУСГ, 2017. С. 78.
6. Кравченко В. А. Помідор. Огірок: наука і практика: монографія. Київ: Аграрна наука, 2012. 64 с.
7. Перспективы селекции томатов и перца на лежкость и качество плодов в процессе хранения / Д. В. Акишин и др. // Достижения науки и техники в АПК. 2008. № 8. С. 24-26.
8. Дворников В. П., Никулаеш М. Д. Некоторые физиологические и биохимические особенности плодов томата различной сохраняемости // Овощебахчевые культуры и картофель: докл. Междунар. науч.-произв. конф. Тирасполь, 2005. С. 354-364.
9. Кузёменский А. В. Онтогенетическая разнокачественность проявления генов лёжкости томата // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Біологія. 2008. Вип. 1 (13). C. 53-58.
10. Role of the tomato Non-ripening mutation in regulating fruit quality elucidated using iTRAQ protein profile analysis / X. Y. Yuan end et. // PLoS ONE. 2016. Vol. 11(10). DOI:10.1371/journal.pone.0164335.
11. Прісс О. П. Жукова В. Ф. Збереженість якості плодів томата за дії екзогенних антиоксидантів // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2010. № 4. С. 147-155.
12. Прісс О. П. Жукова В. Ф. Томати – як зберегти ніжний плід // Агроексперт. 2010. № 8-9. С. 39-41.
13. Прісс О. П. Жукова В. Ф. Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону // Харчова наука і технологія. 2015. № 2 (31). С. 68-75.
14. Rodríguez M., Osés J., Ziani K., Maté J. I. Combined effect of plasticizers and surfactants on the physical properties of starch based edible films // Food Research International. 2006. № 8 (39). Р. 840-846.
15. Безменнікова В. М. Вплив способу обробки плодів на показники їх товарної якості при зберіганні // Вісник ЖНАЕУ. 2009. № 2. С. 301-306.
16. Способ обработки фруктов и овощей на основе лецитина: пат. 2006/0228458 США: МПК А 23 D 9/04. / Sardo A.; заявитель и патентообладатель Chateaurenard. № 10/552460; заявл. 24.03.04; опубл. 12.10.06; U.S.Cl. №426/601.
17. Прісс О. П. Скорочення пошкодження холодом під час зберігання томатів з тепловою обробкою антиоксидантами // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. № 1/6 (73). С. 38-43.
18. Сердюк М. Є., Байбєрова С. С., Гапріндашвілі Н. А., Сухаренко О. І. Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. № 23(1245). С. 176-182.
19. Речовина для обробки плодових овочів перед зберіганням: пат. 41177 Україна: МПК А23В 7/00, А23L 3/34. № u 2008 13962; заявл. 04.12.2008; опубл. 12.05.09; Бюл. № 9.
20. Речовина для обробки ягід і плодових овочів перед зберіганням: пат. 31851 Україна: МПК А 23 В 7/14. № u 2007 13781; заявл. 10.12.07 ; опубл. 25.04.08, Бюл. № 8.
21. Martel C., Vrebalov J., Tafelmeyer P., Giovannoni J. J. The Tomato MADS-Box transcription factor ripening inhibitor interacts with promoters involved in numerous ripening processes in a colorless nonripening-dependent manner // Plant Physiology. 2011. № 157(3). Р. 1568-1579.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Жукова, В., Гапріндашвілі, Н., Сухаренко, О., & Коляденко, В. (2019). ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНОЇ ОБРОБКИ ПЛОДІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЯКОСТІ ГЕТЕРОЗИСНИХ СОРТІВ ТОМАТА З ГЕНАМИ УПОВІЛЬНЕНОГО ДОСТИГАННЯ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 268-275. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/263

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##