МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ВІДКАЧУВАННЯ РІДИНИ НА ТИСК ҐРУНТОВИХ ВОД В ЗОНІ ОПУСКНИХ КОЛОДЯЗІВ

  • В. С. Єремєєв Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • О. В. Наумук Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • О. А. Брянцев Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • Р. В. Печерський Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: водоносний шар, спливання об'єкта, ґрунтові води, тиск, математична модель, опускний колодязь, підземна споруда.

Анотація

Анотація - розроблено математичну модель для вивчення розподілу тиску ґрунтових вод в околиці опускних колодязів. Отримано дані про ступінь силового впливу водоносного шару на дно колодязя в залежності від швидкості відкачування рідини і фільтраційних властивостей ґрунту. Представлено, що в деяких випадках виштовхуюча сила, що діє на дно колодязя радіусом 10 м при товщині водоносного шару в 1м, досягає 400 тонн. Збільшення товщини водоносного шару до 2-3 м і поглиблення колодязя до 10 м призведе до підвищення сили, що виштовхує в 20-25 разів. Це може призвести до деформації або спливання опускного колодязя. Інтенсивне відкачування рідини в значній мірі знижує тиск ґрунтових вод. Використання математичної моделі на стадії проектування об’єктів дозволить вжити заходів для зменшення тиску водоносних шарів при зануренні колодязів в ґрунт, а також при експлуатації підземних споруд.

Посилання

1. Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке / А. И. Байцур и др. Москва: Стройиздат, 1979. 128 с.
2. Свод правил проектирования подземных сооружений. Underground structures. Design principles. [Дата введения 2016-09-01] / В. В. Петрухин и др. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200137144 (дата звернення: 18.01.2019).
3. Подземная гидромеханика. / К. Басниев и др. 2-е изд. Москва, 2006. 488 с.
4. Telichenko V., Rimshin V., Eremeev V., Kurbatov V. Mathematсal modeling of groundwaters pressure distribution in the underground structures by cylindrical form zone // MATEC Web Conf. 2018. Vol. 196. DOI: 10.1051/matecconf/201819602025.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Єремєєв, В., Наумук, О., Брянцев, О., & Печерський, Р. (2019). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ВІДКАЧУВАННЯ РІДИНИ НА ТИСК ҐРУНТОВИХ ВОД В ЗОНІ ОПУСКНИХ КОЛОДЯЗІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 289-294. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/265
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології