ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МЕТОДОМ БОКСА-БЕНКІНА У РАЗІ ТРИФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ДЕКІЛЬКОМА ВИХІДНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  • В. С. Єремєєв Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • Є. Г. Прокоф’єв Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • О. В. Наумук Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • О. А. Брянцев Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: метод Бокса-Бенкіна, багатофакторний експеримент, оптимізація багатофакторного процесу, рівняння регресії, математична модель

Анотація

Анотація – розроблено програмне забезпечення для планування, обробки і проведення аналізу трифакторного експерименту з кількома вихідними параметрами. Програму складено у середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2012 мовою С ++. Вона дозволяє представити математичну модель у вигляді рівнянь регресії другого порядку, провести аналіз її адекватності, знайти довірчі інтервали коефіцієнтів регресії, визначити максимальне і мінімальне значення одного вихідного параметра при заданих умовах для інших параметрів, а також визначити значення вхідних факторів, що забезпечують оптимальні умови протікання процесу з урахуванням усіх параметрів. Програма може бути рекомендована для обробки трифакторного експерименту, який проводиться відповідно до некомпозиційного плану Бокса-Бенкіна з декількома вихідними параметрами.

Посилання

1. Реброва И. А. Теория планирования эксперимента: учебное пособие. Омск, 2016. 106 с.
2. Мельников С. В., Алёшин В. Р., Рощин П. М. Планирование экспериментов в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Ленинград: Колос, 1980. 168 с.
3. Єремєєв В. С., Ракович Г. М. Теорія планування та обробки експерименту. Мелітополь, 2012. 87 с.
4. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: учебное пособие / Н. А. Спирин и др. Екатеринбург, 2015. 290 с.
5. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных. Москва: Юрайт, 2015. 496 с.
6. Eremeev V. S., Kurbatov V. L., Gulunina E. V. Determination of Unknown Parameters Mathimatical Model Using the Experimental Design Theory // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2015. Vol. 78, № 3. P. 464-472.
7. Задосна Н. А. Обгрунтування параметрів та режимів роботи жалюзійного повітрярозподільника пневморешітного сепаратора олійной сировини соняшника: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.05.11. Мелітополь, 2019. 24 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Єремєєв, В., Прокоф’єв, Є., Наумук, О., & Брянцев, О. (2019). ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ МЕТОДОМ БОКСА-БЕНКІНА У РАЗІ ТРИФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ДЕКІЛЬКОМА ВИХІДНИМИ ПАРАМЕТРАМИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 295-307. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/266
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології