МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ У ШНЕКОВОМУ ПРЕСІ ПРИ ВІДЖИМІ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

  • В. В. Дідур Таврійський державний агротехнологічний університет
  • А. Л. Верещага Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: насіння рицини, рушанка, мезга, пресування, тензорезистор, зусилля, тиск, прес, експериментальний комплекс

Анотація

Анотація  –  в роботі описаний технологічний процес пресування мезги насіння рицини в експериментальному комплексі для віджимання олії з олійної сировини.  Для контролювання величини зусилля в експериментальному комплексі використаний метод тензометрування, що полягав у розміщені на спеціальній тензобалці тензорезисторів та визначені параметрів за допомогою стенду для випробування гідроагрегатів та спеціальної експериментальної установки.

Посилання

1. Дідур В. А. Розробка технології, експериментального устаткування технологічної лінії по глибокій переробці насіння рицини в касторову олію для виробництва мастил для сільськогосподарської техніки: звіт про НДР. Мелітополь: ТДАТА, 2005. 99 с.
2. Масликов В. А. Технологическое оборудование производства растительных масел. Москва: Пищевая промышленность, 1974. 439 с.
3. Голдовский А. М. Теоретические основы производства растительных масел. Москва: Пищепромиздат, 1958. 446 с.
4. Технология производства растительных масел / В. М. Копейковский и др. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 416 с.
5. Вимірювання механічних напружень. URL: https://studopedia.com.ua/1_125392_vimiryuvannya-mehanichnih-napruzhen.html (дата звернення: 21.11.2018).
6. Didur V., Chebanov A., Didur V., Aseev A. Fundation of operating practices of seed meal moisture and heat treatment on oil extraction from castor beans // Journal of Agriculture and Environment. Мelitopol: TSATU, 2017. Vol. 1, № 1. P. 9-15.
7. Сірий І. О., Кушнарьов А. С., Сірий І. С. Обґрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу з активаторами розпушування ґрунту // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелитополь, 2017. Вип. 17, т. 2. С. 26-36.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Дідур, В., & Верещага, А. (2019). МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ У ШНЕКОВОМУ ПРЕСІ ПРИ ВІДЖИМІ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 41-47. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/137