ВПЛИВ ЕКСТРУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ЯКІСТЬ ФЕРМЕНТОВАНОГО ЖИТНЬОГО СОЛОДУ

  • Д. О. Міснянкін Український державний хіміко-технологічний університет
  • Б. О. Андрущенко Український державний хіміко-технологічний університет
  • Д. А. Угрімова Український державний хіміко-технологічний університет
Ключові слова: екструзія, ферментований житній солод, показники.

Анотація

Анотація у статті наведено результати досліджень процесу екструзії ферментованого житнього солоду. Отримані експериментальні дані, що відображають позитивну зміну фізико-хімічних показників солоду після екструзії. Визначені оптимальні температурні режими та значення вологості вихідної сировини для реалізації екструзійної обробки солоду.

Посилання

1. Гарш З. Э. Совершенствование технологи ржаных солодовых экстрактов с применением экструзии : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.01. Москва, 2010. 26 с.
2. Остриков А. Н., Абрамов О. В., Рудометкин А. С. Экструзия в пищевой технологиии. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2004. 288 с.
3. Андрущенко Б. О., Угрімова Д. А., Міснянкін Д. О. Екструзійна обробка ферментованого житнього солоду // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: збірник праць за підсумками VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 290-291.
4. Нарцисс Л. Технология солодоращения. Санкт-Петербург: Профессия, 2007. 640 с.
5. Экструдеры зерновые ООО Лаврин. URL: http://lavrin.com.ua/ru/products/ekstrudery-zernovye-soevye/ekstruder-zernovoy-ekz-75.html (дата звернення: 02.12.2018).
6. ГОСТ 13586.5-93. Зерно. Метод определения влажности. Москва: изд-во стандартов, 1993. 7 с.
7. ГОСТ 29272-92. Солод ржаной сухой. Технические условия. Москва: изд-во стандартов, 1992. 21 с.
8. ГОСТ 12136-77. Зерно. Метод определения экстрактивности. Москва: изд-во стандартов, 1978. 5 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Міснянкін, Д., Андрущенко, Б., & Угрімова, Д. (2019). ВПЛИВ ЕКСТРУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ЯКІСТЬ ФЕРМЕНТОВАНОГО ЖИТНЬОГО СОЛОДУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 153-159. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/149