РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ТРЕНД-СЕЗОННИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

  • О. Є. Мацулевич Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. Г. Зінов’єва Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: часовий ряд, прогнозування, сезонна компонента, комп’ютерні технології

Анотація

Анотація – в роботі пропонується методика розв’язання задач аналізу тренд-сезонних часових рядів та впливу сезонності при моделюванні економічних процесів. Впровадженню сучасних методів аналізу та прогнозування даних сприяє застосування інформаційних технологій.  Спеціалісту, при цьому, залишається тільки дослідницька робота - постановка задачі, оцінка якості отриманих моделей. Для цього необхідно мати відповідну підготовку в області застосування обчислювальної техніки при побудові економіко-математичних моделей, обробці даних та прогнозуванні.

Запропонований у статті спосіб володіє стійкістю з точки зору зміни вихідних даних. Це дозволяє розробленим моделям адекватно реагувати на можливі зміни статистичних характеристик соціально-економічних явищ та процесів. Розроблена методика є універсальною з точки зору обробки статистичних даних та може бути використана для дослідження явищ та процесів в різних областях наукової та господарчої діяльності.

Посилання

1. Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. пособие. Москва: Финансы и статистика, 2002. 368 с.
2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Москва: Мир, 1974. 406 с.
3. Власов М. П., Шимко П. Д. Моделирование экономических процессов. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 409 с.
4. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Дж. Мур и др. 6-е изд. Пер. с англ. Москва: Вильямс, 2004. 1024 с.
5. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев и др.; под ред В. В. Федосеева. Москва: ЮНИТИ, 2002. 391 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Мацулевич, О., & Зінов’єва, О. (2019). РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ТРЕНД-СЕЗОННИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 264-270. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/162
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##