ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ МАШИНОБУДУВАННІ

  • О. В. Соломка Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-3997-4270
  • О. М. Ачкевич Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9878-6563
  • В. І. Ачкевич Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-1537-6997
Ключові слова: CAD-системи, CAE-системи, САПР, SolidWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, 3D-модель, ротаційний подрібнювач зернових матеріалів.

Анотація

Анотація. У статті розглянуто застосування систем автоматизованого проектування в галузевому машинобудуванні, а також, як саме CAD/CAM/CAE-системи перетворюють сільськогосподарське машинобудування, надаючи інженерам та виробникам інструменти для створення більш сучасної, продуктивної та конкурентоспроможної техніки. Розглянуто роль цих систем у вдосконаленні технологічності, дизайну, виробництва та тестування сільськогосподарських машин, а також їх вплив на якість та продуктивність в аграрному секторі на прикладі методики дослідження руху зернового матеріалу в камері ротаційного подрібнювача та його контактної взаємодії з робочими органами ротаційного подрібнювача, що безпосередньо впливає на процес подрібнення, його якість та енергозатрати.

Посилання

1. Козяр М. М., Фещук Ю. В., Парфенюк О. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks: навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2018. 252 с.
2. Механизация приготовления кормов: Справочник / Под ред. В. И. Сыроватка. Москва: Агропромиздат, 1985. 368 с.
3. Механіка матеріалів і конструкцій. Лаб. роботи. Навч. посібник для вузів / І. А. Цурпал, С. І. Пастушенко, М. П. Барабан, М.В. Швайко. Київ: Аграрна освіта, 2001. 272 с.
4. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк, В. М. Швайко та ін.; За ред. С. С. Яцуна. Київ: Мета, 2003. 448 с.
5. Мороз С. М., Васильковська К. В., Лещенко С. М. Використання CAD-програм при проєктуванні сільськогосподарських машин. Сільськогосподарські машини. 2023. Вип. 49. С. 15-21. https://doi.org/10.36910/acm.vi49.1010.
6. Пустюльга С. І., Самостян В. Р., Клак Ю. В. Інженерна графіка в SolidWorks: навч. посібник. Луцьк: Вежа, 2018. 172 с.
7. Ревенко І. І., Брагінець М. В, Ребенко В. І. Машини та обладнання для тваринництва. Київ: Кондор, 2012. 731 с.
8. Соломка О. В. Аналіз результатів експериментальних досліджень процесу подрібнення зерна. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2012. Вип. 120. С. 402-410.
9. Соломка О. В., Ковбаса В. П. Аналіз процесу подрібнення зернових матеріалів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2009. Вип. 78. С. 132-140.
10. Соломка О. В., Ковбаса В. П. Визначення показників міцності зернових матеріалів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2010. Вип. 96. С. 267-278
11. Соломка О. В., Новицький А. В. Моніторинг забезпечення сільськогосподарських підприємств технікою для кормовиробництва. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 196, ч.1. С. 376-382.
12. Соломка О. В., Ковбаса В. П., Соломка В. О. Обґрунтування параметрів і режимів роботи ротаційного подрібнювача зерна. Київ, 2016. 139 с.
13. Технологія виробництва продукції тваринництва / О. Т. Бусенко та ін. Київ: Агроосвіта, 2013. 492 с.
14. Трикін Д. М., Мороз С. М., Васильковська К. В., Карпушин С. О. Використання сучасних систем САПР при проектуванні сільськогосподарських машин. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2019. Вип. 49. С. 233-241. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2019.49.233-241.
15. Gaurav Verma, Matt Weber. SolidWorks Simulation 2020 Black Book. CADCAMCAE Works. 2020. 428 p.
16. James D. Bethune, Nathan Brown. Engineering Design and Graphics with SolidWorks® 2023. US: Peachpit Press, 2023. 1824 p.
17. Paul Kurowski. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2022. Kansas: SDC Publications, 2022. 582 p.
18. Paul Tran. SOLIDWORKS 2020 Basic Tools. Kansas: SDC Publications, 2020. 681 p.
19. Paweł Kęska. SOLIDWORKS® 2021: Part, Modeling, Assemblies and Drawings. Warszawa: Cadvantage, 2021. 1586 p.
20. Randy H. Shih. SOLIDWORKS 2020 and Engineering Graphics. Kansas: SDC Publications, 2020. 727 p.
21. Selvi, Kemal Çağatay, Önder Kabas. Use of SOLIDWORKS in designing agricultural machines (a sample: rotary tiller). ANNALS of the Faculty of Engineering Hunedoara. 2018. T.16. P. 101-106.
22. Subrata K. R. Mandal, Basudeb Bhattacharyya, Somenath Mukherjee, P. Chattopadhyay. Use of Cad Tool for Design and Development of Rotavator Blade. Middle-East Journal of Scientific Research. 2014. Vol. 20 (2). P. 171-177. DOI: https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.20.02.11564.
23. Tayseer Almattar. Learn SOLIDWORKS 2020. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 576 p.
24. Vegad G. M., Yadav R. Design analysis and optimization of rotary tiller blades using computer software. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. 2018. Vol. 49, №1. P. 43-49.
25. Zi Yue Wu, Shuai Zhang, Ting Gao. Design of 3D Modeling for the New Hammer Mill Based on the SolidWorks. Applied Mechanics and Materials. 2012. Vol. 224 P. 320-324. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.224.320.
Опубліковано
2023-11-15
Як цитувати
Соломка, О., Ачкевич, О., & Ачкевич, В. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ МАШИНОБУДУВАННІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 67-77. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/640